วันอังคาร, สิงหาคม 22, 2560

รับตรง SU-TCAS ม.ศิลปากร 61

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 17, 2560

รับตรง ฉบับแก้ไข แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น ปี 61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 61

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ
ทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง กสพท 2561 หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ได้เผยแพร่ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์
การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กรกฎาคม 07, 2560

รับตรง คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา 60

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 60


มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


วันศุกร์, มิถุนายน 16, 2560

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2561


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, พฤษภาคม 30, 2560

รับตรง โควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 14, 2560

รับตรง โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 60


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรตามโครงการโดย
วิธีพิเศษระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤษภาคม 10, 2560

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 60


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อ
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
รังสีเทคนิคระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม