วันพุธ, ธันวาคม 13, 2560

รับตรง รอบที่ 1/2 โครงการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขตราชบุรี รับบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ 
Residential College Camp (Rc Camp) ปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง รอบ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับถึง 18 ธ.ค. นี้


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) 

ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 โควตา ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รับตรง รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, ธันวาคม 02, 2560

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 รับกลาง Admissions ม.เกษตรศาสตร์ 2561

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
รอบที่ 4 รับกลาง Admissions ปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, ธันวาคม 01, 2560

รับตรง รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
รอบที่ 1 การรับด้วย PORTFOLIO
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2560

ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ลาดกระบัง ปี 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง รอบ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ฯ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาแบบโควตารับตรง
รอบที่ 2ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบีบบการ รับตรงร่วมทั่วประเทศ รอบ 3 ม.แม่ฟ้าหลวง 2561


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คัดเลือกบุคคลรอบที่ 3 ระบบรับตรงเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, พฤศจิกายน 25, 2560

รับตรง รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2560

เปิดรับสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา 2561 ตั้งแต่ 24 พ.ย. - 25 ธ.ค. 60

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
เปิดรับสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ตั้งแต่
วันที่ 24 พ.ย.-25 ธ.ค. 60 ประจำปีการศึกษา 2561