วันเสาร์, มีนาคม 21, 2558

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา ปี 58

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 19, 2558

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25, 2558

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม ปี 58

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 24, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับใน
ปริญญาตรีโดยใช้ผลคะแนน GAT/ PAT 
และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 22, 2558

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 18, 2558

รับตรง ทุนโครงการ MOU ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 17, 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 58

หาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

  รับตรง 50 ทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 58

  มหาวิทยาลัยบูรพา
   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 14, 2558

  รับตรง พสวท.และโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 58


  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  ต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

  วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 12, 2558

  รับตรง แพทย์ 3 จังหวัด ม.สงขลานคริทร์ ปี 58

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์
  เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ ประจำปีการศึกษา 2558