วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 26, 2558

รับตรง ทุน สอวน ม.วลัยลักษณ์ ปี 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, พฤศจิกายน 17, 2558

รับตรง ทั่วประเทศ มศว ปี 59

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, พฤศจิกายน 10, 2558

รับตรง ทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 05, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 59

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 

รับตรงทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2558

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, ตุลาคม 26, 2558

รับตรง 2 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 59

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 22, 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา2559

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รับตรง โครงการ พสวท. ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
โครงการ พสวท ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ทุนโครงการ พสวท ม.วลัยลักษณ์ 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ทุนโครงการ พสวท ประจำปีการศึกษา 2559 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม