วันพุธ, กรกฎาคม 30, 2557

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่ม กสพท. เปิดรับตรง ปี58

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 29, 2557

ร.ร.มหิดลฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี57

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, กรกฎาคม 26, 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง ภาคพิเศษ ครั้งที่2 ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 
ประจำปีการศึกษา2557
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรง โครงการพิเศษ ปี58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับตรงและโควตา ปี58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เข้าศึกษา ประเภทรับตรง และโควตา 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 22, 2557

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เปิดรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT และ O-NET ปี57

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ O-NET
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 20, 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงโควตาพิเศษ ปี58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ
นักเรียนเข้าศึกษา โควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงปี 58


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์
เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 17, 2557

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับตรง นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี57

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก
  เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม