วันอาทิตย์, กรกฎาคม 20, 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงโควตาพิเศษ ปี58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ
นักเรียนเข้าศึกษา โควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงปี 58


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์
เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 17, 2557

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับตรง นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี57

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก
  เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 10, 2557

  ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยบูรพา
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับตรง ภาคพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
  ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับตรงโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา รอบ 3 ปี57


  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโควตาพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี58

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับตรงโครงการพิเศษ(เพิ่มเติม) ปี57

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา โครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับตรง รอบพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม