วันเสาร์, มิถุนายน 04, 2559

รับตรงโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว 59 รอบ 3


มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 15, 2559

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 มศว 59


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, เมษายน 29, 2559

รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ
วิทยาศาสตร์ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559 

วันพุธ, เมษายน 20, 2559

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะวิศวกรรมศาตร์ กำแพงแสน
รอบสองวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคาร, เมษายน 12, 2559

รับตรง ครั้งที่ 2 ม.อุบลราชธานี ปี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโดย
วิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทาง
การศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์, เมษายน 09, 2559

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 59

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิธีการรับตรง 
หลักสูตรทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2559

วันจันทร์, เมษายน 04, 2559

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, มีนาคม 30, 2559

รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง ปี59

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีระบบรับตรงประจำปีการศึกษา2559

วันอังคาร, มีนาคม 29, 2559

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับ
ตรงโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม