วันพุธ, กรกฎาคม 30, 2557

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่ม กสพท. เปิดรับตรง ปี58

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 29, 2557

ร.ร.มหิดลฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี57

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, กรกฎาคม 26, 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิ๊กรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง ภาคพิเศษ ครั้งที่2 ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา
 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 
ประจำปีการศึกษา2557
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรง โครงการพิเศษ ปี58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับตรงและโควตา ปี58

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เข้าศึกษา ประเภทรับตรง และโควตา 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 22, 2557

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เปิดรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT และ O-NET ปี57

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ O-NET
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 20, 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงโควตาพิเศษ ปี58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ
นักเรียนเข้าศึกษา โควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงปี 58


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์
เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 17, 2557

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับตรง นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี57

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก
  เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 10, 2557

  ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยบูรพา
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับตรง ภาคพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
  ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับตรงโควตาผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา รอบ 3 ปี57


  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโควตาพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี58

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล เปิดรับตรง ปี57

  มหาวิทยาลัยมหิดล
  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับตรงโครงการพิเศษ(เพิ่มเติม) ปี57

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา โครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับตรง รอบพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
  คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการ สอวน. ปี58

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการ
  ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
  วิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ระดับปริญญาตรี
  ประจำปีการศึกษา 2558

  วันอาทิตย์, กรกฎาคม 06, 2557

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
  ตามโครงการพิเศษ ด้วยวิธีพิเศษ 
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม