วันอังคาร, กรกฎาคม 24, 2550

ปฏิทินกำหนดการสอบ ประจำปีการศึกษา 2551

  • ปฏิทินกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ (ตุลาคม 2550 )
  • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) มีนาคม 2551
  • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ดูรายละเอียด : Download pdf

การรับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

การรับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท)

ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่9

ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 9
รอบที่ 1 6 – 7 ตุลาคม 2550
รอบที่ 2 27 – 28 ตุลาคม 2550

กำหนดการ
รับสมัคร 2 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2550
ประกาศผล 31 สิงหาคม 2550
รายงานตัว 1-14 กันยายน 2550


การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 รอบพร้อมกันรวม 500 คน
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ที่ ตึกอดลุยเดชวิกรม ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล และทางจดหมาย หรือแจ้งผลทาง
http://www.sirirajstudent.net

ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อ “งานกิจการนักศึกษา”
โทร 0-2412-7159
หรือทาง http://www.sirirajstudent.net

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 12, 2550

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบตรง

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยการสอบตรง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา 2551 รับจำนวน 30 คน
-รับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2550
-สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2550

หมายเหตุ วิชาวิทยาศาสตร์ (เน้นสอบฟิสิกส์)

รายละเอียด : โครงการสอบตรง
ใบสมัครสอบ+บัตรสอบ

ประกาศรับสมัคร : ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 : ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีนโยบายที่จะส่งเสริม และกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551 จึงจัดโครงการรับนักศึกษา ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
>> ข้อมูลหลักสูตร

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 01, 2550

ม.ศิลปากร รับสมัครเข้าศึกษา ป.ตรี ปี 2551

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ค่ะ

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 8

วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2550
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 50
ดูรายละเอียด http://www.cu-dentalcamp.cjb.net/