วันอาทิตย์, เมษายน 22, 2555

แผนผังการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 55

แผนผังการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(สอท.)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรงเพิ่มพิเศษปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบรับตรงเพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบ 2 ปี 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 2
ประจำปีการศึกษา 2555

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555

ม.นเรศวร เปิดรับสมัครโครงการรับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร

ม.เกษตร กำแพงแสน เปิดรับตรงภาคพิเศษปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555

วันพุธ, เมษายน 04, 2555

ม.เกษตร ศรีราชา เปิดรับตรงภาคพิเศษ ปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับตรงภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
สาขาที่เปิดรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดรับตรง ปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ
ข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้วเปิดรับตรง รอบที่ 2 ปี 55

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ