วันพุธ, สิงหาคม 24, 2554

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร ปี55

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการช้างเผือก
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2555

ม.มหิดล เปิดรับสมัครบุคคล ปี55

มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบโควตา ปีการศึกษา 2554

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับตรง ปี55

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี
ระบบรับตรงโควตาพิเศษ
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะแพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ เปิดรับสมัคร ปี55

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

วันอังคาร, สิงหาคม 23, 2554

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครปี55

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร ปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.บูรพา รับสมัครนักศึกษา ปี55

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

วันอาทิตย์, สิงหาคม 14, 2554

รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครนักเรียน ม.4

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2555

วันเสาร์, สิงหาคม 13, 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรง ปี55

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง
ปีการศึกษา 25555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สทศ. จัดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปี55

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
จัดการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา
ประจำปีการศึกษา 2555

คณะพยาบาล ม.สงขลานครินทร์ รับบุคคลเข้าศึกษา ปี55

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2555

ม.อุบราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี55

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

ระเบียบการรับสมัครศึกษาต่อ ม.ขอนแก่น ปี55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปี55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับรอบสอง ปี55

คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
(รอบสอง) ปีการศึกษา 2555