วันศุกร์, พฤษภาคม 29, 2552

การสอบ GAT - PAT

  • เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2(สอบเดือนกรกฎาคม 2552)
  • กำหนดการรับสมัคร /เลือกสนามสอบ /ตารางสอบ GAT-PAT ครั้งที่3(สอบเดือนตุลาคม 2552)
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>> ที่นี่

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 28, 2552

ชง "เพิ่มค่าร้อยละ - สอบ PAT" แอดมิสชั่นปี 54 ใน 10 ก.ค.

นายมณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานศึกษาแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ปีการศึกษา 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสภาวิชาชีพและสภาคณบดีต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ องค์ประกอบและสัดส่วนค่าร้อยละพิจารณาของระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2553 จะเหมือนปี 2552 ทุกประการ เช่นเดียวกับองค์ประกอบแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2554 จะยังคงหลักการสำคัญไว้ไม่เปลี่ยนแปลง คือใช้องค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่ ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.ปลาย (GPAX) ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และผลสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) โดยยังให้นักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.5 ขึ้นไปสมัครสอบ GAT และ PAT ได้จำนวน 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม ซึ่งจะใช้ผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด และเก็บผลการสอบไว้ใช้ได้ 2 ปี (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศเรื่องการสอบ SMART-I 2552

การสมัครสอบ SMART ระดับปริญญาตรี ( SMART-I)

  • ตารางสอบ
  • ตัวอย่างข้อสอบ
  • เกณฑ์รับตรงฯ
  • ตารางแจกแจงคะแนน

ดูรายละเอียด >>> http://www.smart.bus.tu.ac.th/

วันเสาร์, พฤษภาคม 09, 2552

กำหนดการสอบวิชาเฉพาะที่จุฬาฯ จัดสอบสำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2553ตารางสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2553
โดยวิธีรับตรงจุฬาฯ >>> download

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ต้องการรายละเอียดไฟล์ pdf >> Download

มติทวท.หั่น PAT2 เป็น เคมี ชีวะ และฟิสิกส์มติ ทวท.ขอแยกสอบ PAT2 เป็น 3 วิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ พร้อมระบุค่าน้ำหนักที่ต้องการวิชาละ 15% เตรียมชงทปอ.ทันที ชี้หากได้ตามนี้ต่อไปเด็กจะสนใจเรียนในห้องเพิ่มขึ้น ลดปัญหาสอบตกเลิกเรียนกลางคันเหมือนที่ผ่านมา (อ่านรายละเอียด)

ม.เอกชนรับตรงนศ.เพิ่ม 5.3 พัน มศว.รับตรงเดือน ส.ค.-ก.ย

ม.เอกชน 55 แห่งรับ นศ.เพิ่ม 53,670 คน มศว.ประกาศรับตรงเดือน
ส.ค.- ก.ย.นี้ จี้ ทปอ.-สกอ.วางเกณฑ์แก้รับตรงสูงเกินให้สอบได้ 2-3 สถาบัน

"แอดมิชชั่น"วุ่นร้องถูกตัดสิทธิ

"แอดมิชชั่น"วุ่นร้องถูกตัดสิทธิ นักเรียนแห่ร้อง โดนตัดสิทธิ์ “แอดมิชชั่น” ทั้งที่ยืนยันสละสิทธิ์ถูกต้อง วอนมหาวิทยาลัยเห็นใจคืนสิทธิ์ ขณะที่ “สกอ.” แจงทันควัน ปัญหานักเรียนถูกตัดสิทธิ์ สงสัยติดรับตรงหลายสถาบันฯ จนอาจทำให้สละสิทธิ์ไม่ครบ “เลขาฯสกอ.” ยืนยันถ้ามหาวิทยาลัยคืนสิทธิ์ให้แล้ว ยินดีพร้อมจะประมวลผลให้ แต่ต้องรีบทำให้เสร็จก่อนวันที่ 25 พ.ค.นี้ (อ่านรายละเอียด)

ไฟเขียว..หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ใบ

รมว.ศธ.ประกาศกฎกระทรวง
เรื่อง แนวทางการจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2ปริญญา
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาได้หลากหลาย ทำให้ผู้เข้ารับการศึกษา
เชี่ยวชาญใน 2ศาสตร์ และเชื่อมโยงได้อย่างบูรณาการ..(อ่านรายละเอียด)