วันศุกร์, ธันวาคม 09, 2548

สทศ.ปรับตัวอย่างข้อสอบ A-NETและO-NETเปิดwebรับสมัคร

สำหรับแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET
และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือ A-NET

โดยรูปแบบตัวอย่างข้อสอบที่ปรับใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มี 60-70ข้อ
ตอนที่ 2 เรียงลำดับ จับคู่ และเติมคำ มี 10-20ข้อ

โดยข้อสอบ ตอนที่ 1 และ 2 จะให้กากบาทในกระดาษคำตอบ
และตอนที่ 3 เป็นข้อสอบอัตนัยแบบเขียนคำตอบสั้นๆ มี 2-5 ข้อ


สำหรับสัดส่วนข้อสอบปรนัย และอัตนัย
ของ O-NET และ A-NET ยังเหมือนเดิม คือ
ข้อสอบ O-NET มีข้อสอบปรนัย 80-90% ข้อสอบอัตนัย 10-20%
ข้อสอบ A-NET มีข้อสอบปรนัย 60-80% ข้อสอบอัตนัย 20-40%
ทั้งนี้ ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET
ดูได้ในเว็บไซต์ของ สทศ. ที่ www.ntthailand.com

ด้าน รศ.ประทีป จันทร์คง ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวว่า เหตุที่มีการปรับตัวอย่างข้อสอบกลุ่มสาระภาษาไทย ก็เพื่อให้นักเรียนได้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนของข้อสอบมากขึ้น ส่วนการสมัครสอบ A-NET ทางเว็บไซต์ www.ntthailand.com ในวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา เกิดปัญหาด้านข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ทำให้เด็กไม่สามารถสมัครได้ แต่ขณะนี้ทาง สทศ.ได้ปรับฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นักเรียน ม.6 ที่ต้องการสมัคร A-NET ด้วยตนเอง สามารถเข้าสมัครในระบบได้ เชื่อว่าระบบจะรองรับผู้สมัครจำนวนมากๆได้.

รายละเอียดการรับแพทย์ชนบท ม.ธรรมศาสตร์ ปี2549

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.med.tu.ac.th
หัวข้อ การสอบคัดเลือกเข้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2549
จากนั้นเลือก รายละเอียดโคงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์สระบุรี หรือ ศูนย์สุราษฎร์ธานี
หรือ เข้าไปดูได้เลยที่ คลิก >> รายละเอียด

สำหรับการรับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค.
สมัครได้ที่ www.regofc.tu.ac.th
หัวข้อ สมัครเข้าศึกษาโดยมหาวิทยาลัยรับตรง
แล้วเลือกทีหัวข้อ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
หรือ เข้าไปสมัครได้ที่นี่

วันพุธ, พฤศจิกายน 30, 2548

ตรวจผลการสอบวิชาเฉพาะ

ผู้สมัครและเข้าสอบวิชาเฉพาะในระบบ Admissions 2549
ตรวจสอบข้อมูล ได้ที่ www.ntthailand.com,
www.cuas.or.th, www.mua.go.th

ประกาศด่วน!!!!!

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร A-NET และ O-NET

O-NET

* นักเรียนที่จบก่อน ปี 48 สมัครตั่งแต่ 29 พ.ย.-8 ธ.ค. 48
* นักเรียนกศน. ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ต้องสอบทุกคน ไม่ต้องสมัคร
* นักเรียนอาชีวศึกษาที่ต้องการสอบ O-NET ไม่ต้องเสียค่าสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่ 29 พ.ย.-8 ธ.ค.48
* นักเรียนชั้น ม.6 ไม่ต้องสมัคร ทุกคนจะได้สอบโดยไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ

A-NET

* กำหนดการรับสมัครใหม่เป็น วันที่ 6-20 ธ.ค. 48 สมัครได้ 2 วิธี
- สมัครเองทาง www.ntthailand.com
- สมัครผ่านอาจารย์ประสานงานประจำโรงเรียน

ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่
www.ntthailand.com
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2548

NEW ! ขยายเวลารับสมัคร O-NET

เพิ่มวันรับสมัคร O-NET
สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาก่อนปี 2548

ตามที่ สถาบันทดสอบฯ ได้เปิดรับสมัครสอบ O-NET
ห้กับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาก่อนปี 2548
สมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2548 และครบกำหนดเวลาไปแล้วนั้น

เนื่องจากมีนักเรียนอีกจำวนมากที่ ยังไม่ได้สมัครและได้ขอให้
สถาบันฯ ขยายระยะเวลา การรับเพิ่มขึ้น
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

จึงขอประกาศว่าสถาบัน ขยายช่วงเวลาการรับสมัครเพิ่มให้อีกเป็น


วันที่ 29 พย - 8 ธค 2548

วิธีการสมัครจะใช้รูปแบบเดิม คือ
สมัครผ่าน web และชำระค่าสมัครที่ ธนาคารตามที่กำหนด

สถาบันทดสอบทางการศึกษษแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35
ถนนพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพ ฯ 10400


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ntthailand.mymaindata.com/

วันศุกร์, พฤศจิกายน 18, 2548

วิธีการสมัครสอบ O-NET

สำหรับน้องๆ ที่กำลังสมัครสอบ O-NET แต่ไม่รู้ว่าจะสมัครสอบอย่างไร
ลองอ่านขั้นตอน ดังนี้นะค่ะ

คลิกที่หัวข้อ

ข้อมูลโรงเรียน

ใบสมัครสอบ
(สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548)

ใบสมัครสอบ
(สำหรับนักเรียน ม.6 ที่สังกัดสถานศึกษาอื่น ไม่ต้องชำระค่าสมัคร)

ค้นหาใบสมัคร

สร้างใบสมัครใหม่

เมื่อเข้าใจขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว น้องๆก็ทำการสมัครสอบได้เลย
สมัครสอบ O-NET

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 13, 2548

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งเปิดรับสมัคร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เปิดรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2549

กำหนดวันและเวลา

รับสมัคร
วันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.

ดูรายละเอียด :>> ระเบียบการรับสมัคร

วันศุกร์, พฤศจิกายน 11, 2548

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2549 (รับตรง)

รายละเอียดทั้งหมด , ปฏิทินการสอบ , แผ่นพับ

จำหน่ายใบสมัคร

สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘

ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘

การรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

สมัครด้วยตนเอง วันที่ ๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘

ประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ

ติดประกาศรายชื่อ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙
แจ้งทางไปรษณีย์ วันที่ ๔ - ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙

แจ้งผลการสอบ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร

และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดที่

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 0-2225-8991, 0-2221-0820, 0-2221-2519 และ 0-26236115 ต่อ 1304, 1305, 1306, 1326,1311
อีเมล์

painting_fac@su.ac.th หรือ dusdee@su.ac.th
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
โทรศัพท์ 0-2221-3913 และ 0-2623-6115 ถึง 22 ต่อ 1428, 1456, 1489

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 20, 2548

น้องๆ ม.6 ที่สอบตรง ม.ธรรมศาสตร์

*** เข้ามาดูแนวข้อสอบและการเตรียมตัวสอบได้ที่ ***

ดูรายละเอียด http://club.yimsiam.com/tuexamวันอังคาร, ตุลาคม 11, 2548

ค่ายเส้นทาง...สู่หมอศิริราช '48 (รุ่น 7)

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์)

เปิดรับสมัคร 27 สิงหาคม - 4 พฤศจิกายน 2548

ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2548
ครั้งที่2 วันที่ 10-11 ธันวาคม 2548

รายละเอียดการรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ในเวลาราชการ (09.00-16.00 น.)
แต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ที่ "งานแพทยศาสตรศึกษา "
ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช หรือ
2. สมัครโดยการส่งจดหมายลงทะเบียน มาที่ " งานแพทยศาสตรศึกษา"
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
( วงเล็บมุมซองว่า " ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ' 48 รุ่นที่ 7 )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0-2411-5038 , 0-2419-7000 ต่อ 6442-4
www.si.mahidol.ac.th/smsu

วันพฤหัสบดี, กันยายน 08, 2548

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับปีการศึกษา 2549

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในคณะ/สถาบันประจำปีการศึกษา 2549
มี 3 ระบบ ได้แก่
ก.โควตาพื้นที่ /โครงการพิเศษคณะ /สถาบัน ดำเนินการเองโดยตรง และกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แตกต่างกัน
ผู้สมัครต้องติดตาม รายละเอียด หลักเกณฑ์ จากแต่ละคณะ /สถาบัน โดยตรง

ข.ระบบ Direct Admissions สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)มอบหมายให้ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย(กสพท)รับเป็นผู้ประสานงานการดำเนินการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดย กสพท

ค.ระบบ Central Admissions สกอ.เป็นผู้ดำเนินการ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
จำนวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละ ระบบของแต่ละ คณะ / สถาบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2548 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับแต่ละสถาบัน)
กำหนดการรับสมัครและการสอบ
รับสมัคร 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2548
สอบวิชาเฉพาะ เสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2548
การสอบ O-NET และ A-NET ตามประกาศของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ประกาศผล ประมาณวันที่ 18 เมษายน 2549
สัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ 19-25 เมษายน 2549
ประกาศผลขั้นสุดท้าย ภายใน 30 เมษายน 2549
ที่มา : http://www.si.mahidol.ac.th/meded/entrance49/cotmes.htm
http://www.si.mahidol.ac.th/meded/entrance49/general.htm

วันพุธ, กันยายน 07, 2548

NEW ... การรับตรงของจุฬาฯ

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1- 30 กันยายน 2548
ทาง Internet เท่านั้น
ที่เว็บไซต์
http://www.atc.chula.ac.th
และชําระค่าสมัครผ่านธนาคาร
หลังจากผู้สมัคร สมัครและชําระค่าสมัคร เรียบร้อยแล้ว
ให้ Print ใบสมัคร ติดรูปถ่าย และ ส่งพร้อมเอกสารประกอบ
การสมัคร และ หลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน ส่งทางไปรษณีย์ไปที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถ.พญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
( ภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 )

วันพฤหัสบดี, กันยายน 01, 2548

UPDATE ! ข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ

องค์ประกอบและค่าน้ำหนัก
คะแนน admission
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
คลิก ดูรายละเอียด สถาบันอุดมศึกษา/คณะ>>> มหาวิทยาลัยต่างๆ

วันพุธ, สิงหาคม 31, 2548

Download ฟรี!!!


เอกสารการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบ admission
>>> ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ<<<

โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง


รายชื่อคณะที่จัดสอบตรงของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ >>> http://reg.tu.ac.th/

วันอังคาร, สิงหาคม 23, 2548

ค่ายวิทยาศาสตร์ Mahidol Alternative Science Camp ครั้งที่ 17

ค่ายวิทยาศาสตร์ Mahidol Alternative Science Camp ครั้งที่ 17 : ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
ผู้มีสิทธิ์สมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีศักยภาพและสนใจในวิทยาศาสตร์
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 80 คน
วัตถุประสงค์

1.นำเสนอกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
2.เปิดมุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อาชีพนักวิทยาศาสตร์-นักวิจัย รวมถึงการมีส่วนร่วมของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ

รูปแบบกิจกรรม : กิจกรรมจัดในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และสอดแทรกกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมโดยรวม คือ
1.ฟังบรรยายและเข้าชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าใจ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
2.เข้าปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติกิจกรรม :(1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)(2) มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศาลายา
กำหนดการค่าย

24 ส.ค. – 30 ก.ย. 2548 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
27 ต.ค. 2548 ประกาศผลนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม

11 พ.ย. – 13 พ.ย. 2548 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 : ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
ข้อปฏิบัติในการสมัคร
ใบสมัครและใบรับรองสามารถถ่ายเอกสารได้
กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ชัดเจน และตรงตามความเป็นจริง และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ตอบคำถามด้วยตนเอง หากมีการค้นคว้าหรือสอบถามผู้อื่นกรุณาระบุแหล่งอ้างอิงมาด้วย
โปรดใช้ช่องว่างที่เว้นให้อย่างคุ้มค่า หากช่องว่างที่เว้นให้ไม่เพียงพอในการตอบคำถามสามารถเขียนลงในกระดาษขนาด A4 เพิ่มเติมได้
หมดเขตรับสมัคร 30 ก.ย. 2548
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายทางเว็บไซต์และอีเมลล์ 27 ต.ค. 2548
สถานที่ส่งใบสมัคร : ส่งได้โดยตรงหรือส่งจดหมายพร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน มาที่
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซองว่า “ค่ายวิทย์ 17”)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้คำแนะนำ

http://einstein.sc.mahidol.ac.th/~u4705020/mascamp/index.html

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 18, 2548

ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ O-NET และ A-NET ของแต่ละวิชา

*หมายเหตุ* - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้นำตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET ขึ้นเว็บไซต์ของสถาบัน www.ntthailand.com เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าไปทดลองทำตัวอย่างข้อสอบ

ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
1. เซต จำนวนจริง การให้เหตุผล
2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
3. ลำดับ และอนุกรม ความน่าจะเป็น
4. สถิติ และข้อมูล


ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ A-NET วิชาคณิตศาสตร์
1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2. ระบบจำนวนจริง
3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
4. เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
5. ฟังก์ชัน
6. เรขาคณิตวิเคราะห์
7. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
8. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
9. เวกเตอร์ในสามมิติ
10. จำนวนเชิงซ้อน
11. กำหนดการเชิงซ้อน
12. ความน่าจะเป็น
13. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
14. แคลคูลัสเบื้องต้น
15. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
16. การแจกแจงปกติ
17. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล


ขอบเขตเนื้อหาสาราะข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3. สารและสมบัติของสาร
4. แรงและการเคลื่อนที่
5. พลังงาน
6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
7. ดาราศาสตร์และอวกาศ
8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ A-NET วิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์(เคมี)
1. อะตอมและตารางธาตุ
2. พันธะเคมี
3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
5. ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. สมดุลเคมี
8. กรด-เบส
9. ไฟฟ้าเคมี
10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
11. เคมีอินทรีย์
12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
13. สารชีวโมเลกุล


วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
1. กลศาสตร์
2. กลศาสตร์ของไหล
3. ความร้อน
4. คลื่น
5. เสียง
6. แสง
7. ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
8. คลื่นแม่เหล็ก
9. ฟิสิกส์อะตอม
10 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
11. การใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการรับรู้และควบคุมที่ควรทราบ

วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
1. ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา
2. การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์และสัตว์
3. การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์
4. การดำรงชีวิตชองพืช
5. พันธุศาสตร์
6. นิเวศวิทยา

ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ O-NET และ A-NET วิชาภาษาไทย
มีสัดส่วนของเนื้อหาและคะแนนรวม 100% ดังนี้
1. การอ่าน 25%
2. การเขียนและการพูด 25%
3. หลักการใช้ภาษา 25%
4. วรรณคดี/วรรณกรรม 25%

ขอบเขตเนื้อหาสาระข้อสอบ O-NET และ A-NET วิชาสังคมศึกษา
ข้อสอบ A-NET เนื้อหาเหมือน O-NET แต่มีระดับพฤติกรรมสูงขึ้น มีความยากมากกว่าระดับ O-NET
ข้อสอบแต่ละฉบับประกอบด้วยข้อสอบ 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีสัดส่วนต่อเนื้อหาดังนี้
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม 20%
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 20%
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 20%
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 20%
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 20%
ทั้งนี้ ข้อสอบทั้งหมดเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ไม่มีข้อสอบอัตนัย

วันอังคาร, สิงหาคม 16, 2548

Link >>> คณะแพทยศาสตร์

รามาธิบดี
ศิริราช
พระมงกุฏเกล้า
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
ม.เชียงใหม่
ม.ขอนแก่น
ม.นเรศวร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ม.สงขลานครินทร์
ม.ธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับนักศึกษาแพทย์ ปี 2549 ม.ขอนแก่นรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ปี2549
ทั้งโครงการปกติและโครงการแพทย์ 5 ปี
File : การรับนักศึกษาแพทย์ ปี2549

ตัวอย่างข้อสอบ A-NET และ O-NET


ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. ดูได้ที่นี่เลยค่ะ

คลิก : > O-NET และ A-NET

วันอาทิตย์, สิงหาคม 14, 2548

มหิดลวิทยานุสรณ์ # เปิดรับสมัครแล้ว #โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นม.3
สมัคร 1-31 สิงหาคม 2548 นี้เท่านั้น !!
ดูรายละเอียด >> http://www.mwit.ac.th/

Admission สัญจร !

ลงชื่อจองที่แอดมิชชั่นสัญจรก่อนเต็ม
งานฟรีอีกรายการที่นักเรียนและผู้ปกครองไม่ควรพลาด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) มาเอง
ชัดเจนที่สุด เชื่อถือได้ที่สุด หมดปัญหาแน่นอน พบกันในงาน

"คลินิกแอดมิชชั่น"
คลิก >>> http://www.eduzones.com/study_zone/admiszone/view.php?id=89

วันพุธ, สิงหาคม 10, 2548

การรับสมัครสอบตรง ปี 2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549
โดยวิธีการรับเข้าศึกษา 3 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1 โควตาสอบตรงดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
ดูข้อมูลได้ที่ http://admission.swu.ac.th ( ดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.48 เป็นต้นไป)

แบบที่ 2 ระบบ Admission (Entrance เดิม) ดำเนินการโดย สกอ.
ดูข้อมูลได้ที่ www.mua.go.th

แบบที่ 3 โควตาสอบตรงร่วมกับ สกอ. (โดยใช้คะแนน O-NET และ A-NET)
ดูข้อมูลได้ที่ www.mua.go.th

http://admission.swu.ac.th/content/e1234/index_th.html

สรุปแอดมิสชั่นส์ และเกณฑ์การรับทั้ง 9 กลุ่มสาขา

สรุปแอดมิสชั่นส์ และเกณฑ์การรับทั้ง 9 กลุ่มสาขา ลงเว็บ 8 สิงหาคม

สกอ. เตรียมนำสัดส่วนและองค์ประกอบแอดมิชชั่นส์ใน 9 กลุ่มสาขาวิชาพร้อมนำข้อมูลเกณฑ์การรับแต่ละคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยบรรจุลงเวบไซต์ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ นางศศิธร อหิงสโก ผู้อำนวยการสำนักทดสอบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าสัดส่วนและองค์ประกอบในการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์ ว่า ตามที่ สกอ.ขอให้มหาวิทยาลัยรัฐ 21 แห่งแจ้งสัดส่วนและองค์ประกอบของแอดมิชชั่นส์ ที่สกอ. ได้ข้อสรุปแล้ว มี 9 กลุ่มสาขาวิชา คือ
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์
5. เกษตรศาสตร์
6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
8. ศิลปกรรมศาสตร์
9. สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ปรากฏว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยรัฐได้จัดส่งสัดส่วนและองค์ประกอบแอดมิชชั่นส์ แต่ละกลุ่มสาขาวิชาเข้ามาแล้ว 17 – 18 แห่ง “สกอ. จะนำสัดส่วนและองค์ประกอบแอดมิชชั่นส์กลางทั้ง 9 สาขาวิชา รวมถึงจะนำข้อมูลหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาในแต่ละคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยรัฐเท่าที่ สกอ. ได้รับแจ้งข้อมูล ขณะนี้ได้รับแจ้งมาแล้วส่วนหนึ่งบรรจุลงในเวบไซต์
www.cuas.or.th ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ ส่วนหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรัฐแต่ละแห่งส่งเข้ามายัง สกอ.ภายหลัง จะทยอยนำมาบรรจุลงในเวบไซต์ดังกล่าว ” นางศศิธรกล่าว
นางศศิธร กล่าวต่อไปว่า ขอฝากไปถึงนักเรียนให้เข้าไปศึกษาข้อมูลว่า คณะที่ต้องการเข้าเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัย จะต้องสอบวิชาอะไร และต้องสอบวิชาเฉพาะอะไรบ้าง โดยสกอ. เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ 11 รายวิชา ในวันที่ 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2548 และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) รับสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (A-NET) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2548
ขณะเดียวกัน สกอ. รับสมัครและจัดสอบวิชาเฉพาะภาษาต่างประเทศ 6 รายวิชาพร้อมกับการรับสมัครและสอบโอเน็ตและเอเน็ต ทั้งนี้ติดต่อสอบถามคอล เซ็นเตอร์ของสกอ. โทร. 0-2576-5555, 0-2576-5777 และสทศ. ติดต่อโทร 0-2219-2992 หรือดูข้อมูลการสอบโอเน็ตและเอเน็ตได้ที่
http://www.ntthailand.com
ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2548

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีม.จุฬาปี2549

รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2549
สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

http://www.academic.chula.ac.th/thaiver/News_Entrance2.htm

วันอังคาร, สิงหาคม 02, 2548

ลักษณะข้อสอบและการประเมินผล O – NET


ลักษณะข้อสอบและการประเมินผล O – NET ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบจะมีทั้งปรนัย และอัตนัย ในอัตราส่วนระหว่าง 80% – 90% : 10% – 20% ข้อสอบแบบปรนัยจะเป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก สำหรับข้อสอบอัตนัยจะเป็นข้อสอบแบบเขียนคำตอบสั้นๆ (Short Answer)
2. เวลาในการทำข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง
3. ข้อสอบแต่ละข้อ คะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ
4. ข้อสอบครอบคลุมสาระและทักษะสำคัญของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การสอบเป็นบริการของรัฐให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด
5. จะสอบได้เพียงคนละครั้งเดียว และจะทำการสอบได้เมื่อเรียนครบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา 6 เพราะว่าเป็นการสอบวัดมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ด้วยข้อสอบเดียวกันและสอบในวันเดียวกัน
* การสอบจะจัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ *

วันอังคาร, กรกฎาคม 19, 2548

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ในปีการศึกษา 2549 จะจัดสอบเพียงครั้งเดียว เนื่องจากเป็นปีแรกของการดำเนินการ การสอบ o-net และ a-net จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนในสายอาชีวศึกษาและหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนที่เทียบเท่า ม.6 มีสิทธิสอบได้ โดยการจัดสอบของแบบทดสอบ o-net และ a-net จะอยู่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนมีนาคม 2549
กรณีนักเรียน ม.ปลาย ที่ศึกษาจบจากต่างประเทศ ไม่สามารถสมัครระบบแอดมิชชั่นในปีการ
การศึกษา 2549 ได้ เพราะค่า GPA ของเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถเทียบได้กับกลุ่มการเรียนรู้ 3-5
กลุ่มสาระ ที่ใช้ในระบบแอดมิชชั่น เพราะมีการเรียนในรายวิชาที่แตกต่างกัน หากจะเข้าศึกษา
ต่อในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ต้องเลี่ยงไปสมัครในระบบสอบตรง หรือ โควตา ซึ่งในแต่ละปีจะมีเด็กกลุ่มนี้เพียง 20 คน
เพิ่มเติม
* ผู้สมัครระบบ admission จะต้องสมัครผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งหมด พร้อมชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบธนาคาร
ยกเว้นกรณีผู้สมัครในบางพื้นที่ ที่ไม่พร้อมใช้ระบบอินเตอร์เน็ต จะให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์การรับสมัคร
เอ็นทรานซ์เดิม ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการสมัคร
* จะประกาศผลการสอบข้อเขียน
* หลังจากนั้นให้ยื่นเลือกคณะได้ 4 อันดับ
* ประกาศชื่อผู้ผ่านข้อเขียน เพื่อสอบสัมภาษณ์
* ประกาศชื่อผู้สอบผ่าน ให้ยืนยันสิทธิ์
* ถ้าเหลือที่ว่างจากการรับรอบแรก จะเปิดรับรอบ 2 แต่จะไม่มีการสอบรอบ 2 แล้ว

วันศุกร์, มิถุนายน 03, 2548

แจ้งข่าวการสอบ ent ระบบ " แอดมิชชั่น "

ระบบแอดมิชชั่นที่จะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2549 จะนำคะแนนมาจาก 4 ส่วน ดังนี้
1. GPAX 10%
2. GPA ไม่เกิน 5 กลุ่มสาระวิชา 20%
3. แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ หรือ O-NET 35-70%
4. การทดสอบวัดความรู้ในระดับสูง หรือ A-NET ไม่เกิน 35%
*** GPAX-10% *** คือผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกรายวิชา
*** GPA -20% *** คือผลการเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เกิน 5 กลุ่มสาระวิชา จาก 8 กลุ่ม
ได้แก่ *กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
*กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
*กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
*กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
*กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
*กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
*** แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ หรือ O-NET *** สอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ
เลข และวิทยาศาสตร์ ลักษณะข้อสอบปรนัย 80-90% และอัตนัย 10-20%
*** การทดสอบวัดความรู้ในระดับสูง หรือวิชาเฉพาะ หรือ A-NET *** เป็นการทดสอบในระดับสูงนั้น
จะจัดสอบในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านภาษา
- วิชาวิทยาศาสตร์จะแยกคะแนนออกเป็น 3 รายวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
- ความสามารถด้านภาษาจัดสอบในวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ทั้งนี้ ได้จัดแบ่ง
ออกเป็น 9 กลุ่ม คณะ/สาขาวิชา
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์
2.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พลังงาน ทรัพยากร เช่น คณะวิทยาศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
3.กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.กลุ่มสาขาวิชาเกษตร เช่น คณะเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร
6.กลุ่มสาขาบริหารพาณิชยการบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ แบ่งเป็น
6.1 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
6.2 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ การท่องเที่ยว
7.กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (การสอน)
8.กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
9.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ แบ่งเป็น
9.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ เช่น คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
มนุษศาสตร์ เป็นต้น
9.2 กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เช่น คณะรัฐศษสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
กำหนดวันสอบ
- O-NET กำหนดสอบระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2549
- A-NET กำหนดสอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2549
**หมายเหตุ**
1)นักเรียนเลือกคณะได้ 4 อันดับเหมือนเดิม
2)คะแนน GPA ของนักเรียนทั่วประเทศจะต้องนำมาปรับมาตรฐานด้วยข้อสอบ O-NET ก่อน
ไม่นำมาใช้เลยเพื่อป้องกันเกรดเฟ้อ
3)เด็กซิวสามารถสมัครสอบได้ ทั้ง O-NET และ A-NET เกรดเฉลี่ยหลักสูตรเก่าและใหม่เทียบ
โอนกันได้
4)คนเรียนอาชิวะ และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน)สามารถสอบได้
5)คนจบม.ปลายจากต่างประเทศ ไม่สามารถสมัครในปี 2549 ได้เพราะค่า GPA เด็กจบนอก
ไม่สามารถเทียบกับหลักสูตรใหม่ได้ ต้องเลี่ยงไปสอบตรงหรือโค้วต้า

********************************************