วันอาทิตย์, กรกฎาคม 31, 2559

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.มหิดล ปี 60

มหาวิทยาลัยมหิดล
สมัครสอบคัดเลือกบุคคคลเข้าเรียน
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในโครงการ
ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กรกฎาคม 22, 2559

ระเบียบการแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD) ม.เชียงใหม่ 60

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท(CPIRD)ประจำปีการศึกษา 2560 
 

ระเบียบการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOP) ม.เชียงใหม่ 60

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโครง
การกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่ง
ทุน (ODOP) ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์, กรกฎาคม 15, 2559

รับตรงทั่วประเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 14, 2559

ปฏิทิน โควตาภาคอีสาน ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาประเภทโควตาภาคฯ
รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

วันอังคาร, กรกฎาคม 12, 2559

ระเบียบการ รับตรง กสพท 60 ฉบับที่ 1


หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 1
ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ปีการศึกษา 60
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 07, 2559

รับตรง โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย ม.จุฬาลงกรณ์ 60

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กรกฎาคม 06, 2559

รับตรง โครงการเพชรในตม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 59 รอบ 3

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม