วันศุกร์, กันยายน 21, 2555

ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงประจำปี 2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตารับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2556
คณะวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดี, กันยายน 20, 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการ พสวท.
โครงการ เพชรสนามจันทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรง ปี 56


 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ม.จุฬา เปิดรับตรง (แบบปกติ) ปี 56

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (แบบปกติ)
ประจำปีการศึกษา 2556

วันอาทิตย์, กันยายน 16, 2555

ม.บูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 56

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร

คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดรับตรง ปี 56


 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับโควตา ปี 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง
ประจำปีการศึกษา 2556

วันศุกร์, กันยายน 14, 2555

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร เปิดรับตรงปี 56

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สงขลานครินทร์ เปิดโครงการรับตรง ประจำปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการรับตรง (เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2556

วันพฤหัสบดี, กันยายน 06, 2555

ปฎิทินการคัดเลือก Addmission ปี 56

ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระบบ Addmisson
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงทุกโครงการ ปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรงทุกโครงการ
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาบูรพา คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556


คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรงโครงการเขตพัฒนาภาคเหนือ ปี 56

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา โครงการเขตพัฒนาภาคเหนือ (รับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2556