วันพุธ, ธันวาคม 23, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับตรงโครงการรับสมัครโควตา
โอลิมปิกวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, ธันวาคม 18, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่โจ้ ปี59

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร
4 ปีและ5 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์คัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 10, 2558

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครรับตรงโครงการคัดเลือก
ตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT 
ประจำปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัคร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, ธันวาคม 09, 2558

รับตรง 3 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคเหนือ แพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 59

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559