วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 17, 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรงภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปี 55

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2555

ม.อุบล เปิดรับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
คณะที่เปิดรับสมัคร

ม.จุฬาเปิดรับตรง คณะจิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติรอบที่ 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2555

มศว.เปิดสอบตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2556


ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรงหลังแอดมิชชั่น ปี 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง หลังการสอบ Admissions
ประจำปีการศึกษา 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงเพิ่มเติม ปี 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงเพิ่มเติม
ประจำปีการศึกษา 2555

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศิลปากร เปิดรับตรงหลังแอดมิชชั่น ปี 55

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับตรงหลังสอบ Admissions
ประจำปีการศึกษา 2555

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงโครงการทายาทแพทย์แผนไทย ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทย์แผนไทย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเศรษฐศาสตร์ (EEBA) ม.เกษตร เปิดรับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555

วันพุธ, พฤษภาคม 16, 2555

คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงโดยวิธีพิเศษ ปี 55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2555