วันศุกร์, มิถุนายน 29, 2561

วันอังคาร, เมษายน 17, 2561

รับตรงร่วมกัน TCAS รอบ 3 ม.มหิดล ปี 61

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ
รับตรงร่วม TCAS รอบ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับตรง TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 
ประจำปีการศึกษา 2661

วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 17, 2561

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลัก
สูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 01, 2561

วันอังคาร, มกราคม 30, 2561

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.อุบลราชธานี 61

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มส่วนความรับผิดชอบ
ของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2561 
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, มกราคม 25, 2561

รับตรง โควตาภาคเหนือ แพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 61

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตรอบที่ 2โควตาภาคเหนือประจำปีการศึกษา 2561 

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, มกราคม 24, 2561

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.อุบลราชธานี 61

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครง
การผลิตแพทย์เพิ่มประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, มกราคม 07, 2561

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 61

มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, มกราคม 06, 2561

รับตรง รอบ 1/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 61

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศว
กรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561