วันศุกร์, เมษายน 29, 2559

รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ
วิทยาศาสตร์ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2559 

วันพุธ, เมษายน 20, 2559

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะวิศวกรรมศาตร์ กำแพงแสน
รอบสองวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคาร, เมษายน 12, 2559

รับตรง ครั้งที่ 2 ม.อุบลราชธานี ปี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโดย
วิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทาง
การศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์, เมษายน 09, 2559

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 59

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิธีการรับตรง 
หลักสูตรทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2559

วันจันทร์, เมษายน 04, 2559

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม