วันพุธ, กุมภาพันธ์ 25, 2558

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม ปี 58

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 24, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับใน
ปริญญาตรีโดยใช้ผลคะแนน GAT/ PAT 
และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 22, 2558

รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 18, 2558

รับตรง ทุนโครงการ MOU ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 17, 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 58

หาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

  รับตรง 50 ทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 58

  มหาวิทยาลัยบูรพา
   รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 14, 2558

  รับตรง พสวท.และโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ 58


  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
  ต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

  วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 12, 2558

  รับตรง แพทย์ 3 จังหวัด ม.สงขลานคริทร์ ปี 58

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการผลิตแพทย์
  เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ ประจำปีการศึกษา 2558

  รับตรง โครงการ 8 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 58

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครบุคคลเข้า
  ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2558
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 07, 2558

  รับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 58

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
   ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 05, 2558

  รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58


   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครบุคคคล
  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปี2558
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันพุธ, กุมภาพันธ์ 04, 2558

  รับตรง มศว ปีการศึกษา 2558


   
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
  ระดับปริญญาตรี โครงการเพชรในตม
  ประจำปีการศึกษา 2558
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 03, 2558

  รับตรง 3 โครงการ ม.เชียงใหม่ 58

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
  ชุมชนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558