วันศุกร์, ธันวาคม 22, 2560

รับตรง รับด้วยแฟ้มสะสมงาน แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรอบที่ 1/2 การ
รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, ธันวาคม 17, 2560

รับตรง รอบที่ 1/2 โควตาเรียนดี พระนครเหนือ 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อแบบรับตรง
โควตาเรียนดีระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, ธันวาคม 13, 2560

รับตรง รอบที่ 1/2 โครงการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศว
กรรมศาสตร์ระดับปริญาตรี
 ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง รอบ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับถึง 18 ธ.ค. นี้


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในคณะแพทยศาสตร์แบบรับตรงรอบ 2
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 โควตา ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาแบบรับตรง 
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, ธันวาคม 02, 2560

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 รับกลาง Admissions ม.เกษตรศาสตร์ 2561

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบที่ 4 
ระดับปริญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, ธันวาคม 01, 2560

รับตรง รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2560

ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ลาดกระบัง ปี 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อแบบโควตาระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง รอบ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ฯ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาแบบโควตารับตรง
รอบที่ 2ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบีบบการ รับตรงร่วมทั่วประเทศ รอบ 3 ม.แม่ฟ้าหลวง 2561


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คัดเลือกบุคคลรอบที่ 3 ระบบรับตรงเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, พฤศจิกายน 25, 2560

รับตรง รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2560

เปิดรับสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา 2561 ตั้งแต่ 24 พ.ย. - 25 ธ.ค. 60

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
เปิดรับสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ตั้งแต่
วันที่ 24 พ.ย.-25 ธ.ค. 60 ประจำปีการศึกษา 2561 

วันอังคาร, สิงหาคม 22, 2560

รับตรง SU-TCAS ม.ศิลปากร 61

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 17, 2560

รับตรง ฉบับแก้ไข แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น ปี 61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 61

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ
ทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง กสพท 2561 หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ได้เผยแพร่ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์
การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กรกฎาคม 07, 2560

รับตรง คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา 60

มหาวิทยาลัยบูรพา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 60


มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


วันศุกร์, มิถุนายน 16, 2560

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2561


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, พฤษภาคม 30, 2560

รับตรง โควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 14, 2560

รับตรง โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 60


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรตามโครงการโดย
วิธีพิเศษระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤษภาคม 10, 2560

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 60


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อ
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
รังสีเทคนิคระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันเสาร์, เมษายน 29, 2560

  รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึก
  ษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ
  ฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันจันทร์, เมษายน 24, 2560

  รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันจันทร์, เมษายน 03, 2560

  รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 60

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึก
  ษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ระ
  ดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  รับตรง โครงการเพชรราชพฤกษ์ ม.มหาสารคาม 2560

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   

  ต่อในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยา  
  ศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

  วันเสาร์, มีนาคม 25, 2560

  รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 2560

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระ
  ดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระ
  ดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

  วันอังคาร, มีนาคม 07, 2560

  รับตรง วิศวกรรมระบบผลิต ลาดกระบัง 2560

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
  ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันพุธ, มีนาคม 01, 2560

  รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

  รับตรง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560


  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

  ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 24, 2560

  รับตรง สาขาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ 60

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  ในโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะเทคนิค
  การสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560


  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตคณะแพทย
  ศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 17, 2560

  โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศืกษาต่อ
  ในโครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิท
  ยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 11, 2560

  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2560

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันพุธ, กุมภาพันธ์ 08, 2560

  รับตรง ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ศิลปากร 2560

  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษา
  ต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  อุตสาหกรรมระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 03, 2560

  รับตรง โควตาวิชาสามัญและโควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
  ต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

  วันพุธ, กุมภาพันธ์ 01, 2560

  รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.มหิดล อำนาจเจริญ 60

  มหาวิทยาลัยมหิดล
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตร
  ศาสตร์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

  รับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 60

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
  ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560 

  รับตรงทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันพฤหัสบดี, มกราคม 26, 2560

  รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
  ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันพฤหัสบดี, มกราคม 19, 2560

  รับตรงทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 60

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
  ต่อในโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตร
  บัณฑิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560 

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม