วันเสาร์, มกราคม 12, 2551

NEW ! ปฏิทินการสอบ A-NET 51

กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิทินการสอบ A-NET 51 Click

ประกาศรับสมัครเข้า ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา โควตาจังหวัด ปี 2551

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551
*การรับสมัครนักเรียนโควตาจังหวัด ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรับนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนที่รับทุกประเภท จากภูมิภาคของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ดังนี้

เอกสาร

** ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551

** ใบสมัคร สำหรับนักเรียนโควตาจังหวัด

** ใบรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยรายวิชา สำหรับนักเรียนโควตาจังหวัด


วันพุธ, มกราคม 02, 2551

ข่าวด่วน !!! O-NET เลื่อนสอบ

O-NET เลื่อนการสอบ
จากวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2551
เป็น วันที่ 29 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2551

สมัครทดสอบ A-NET ( 25 ธ.ค.50 - 8 ม.ค. 51 )


สมัครทดสอบ A-NET ( 25 ธ.ค.50 - 8 ม.ค. 51 ) Click