วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 14, 2555

ม.ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเปิดรับตรงรอบสอง ปี 55

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
โดยระบบรับตรงรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการพิเศษ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะเกษตร ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เชียงใหม่หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครปี 55

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครป.ตรี ปี 55

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 12, 2555

สาขาวิชาศาสนศึกษา ม.มหิดล เปิดรับสมัคร ปี 55 (รอบ2)

มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาศาสนศึกษา
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงปี 55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดรับนิสิตเพิ่ม ปี 55

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครโควตารอบพิเศษ ปี 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา (โควตารอบพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงคณะวิศวะ (เพิ่มเติ่ม) ปี 55

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
เปิดรับสมัครระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรนานาชาติ ปี 55

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2555

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ