วันเสาร์, กรกฎาคม 28, 2555

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา เปิดรับสมัคร ปี 56

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.นเรศวร เปิดรับตรงคณะเภสัชศาสตร์ ปี 56

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556


ม.นเรศวรเปิดรับตรงและโควตา ประจำปี 56

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงและโควตา
ประจำปีการศึกษา 2556

1.ประกาศรับสมัครปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ปี 2556
2.ประกาศรับสมัครปริญญาตรี โครงการพิเศษต่างๆ ปี 2556

ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงคณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ปี 56

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (กลุ่มที่1)
ประจำปีการศึกษา 2556

วันเสาร์, กรกฎาคม 21, 2555

ม.เกษตร วิทยาสกลนคร เปิดรับตรงทั่วประเทศ ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.อุบลราชธานี เปิดรับตรงทั่วประเทศ ปี 56

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงทั่วประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2556

ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ 28 จังหวัด ปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระบบโควตาพิเศษ 28 จังหวัด
ประจำปีการศึกษา 2556

ปฎิทินรับสมัครนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ปี 56

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2556

ปฎิทินโควตาและรับตรง ม.บูรพา ปี 56

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครโควตาและรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

หลักเกณฑ์การรับสมัครสอบ กสพท. ปี 56

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2556

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับโควตา ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556

มศว. เปิดรับตรงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 56

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

วันศุกร์, กรกฎาคม 20, 2555

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครนักรียนเข้าต่อ ม.4 ปี 2556

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2556
  • ยื่นใบสมัคร : วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2555
  • สอบคัดเลือกรอบแรก : วันที่ 15 ธันวาคม 2555
  • สอบคัดเลือกรอบสอง : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 17 กุมภาพันธ์ 2556
  • ประกาศผลสอบและรายงานตัว : วันที่ 19 มีนาคม 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันเสาร์, กรกฎาคม 14, 2555

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.มหาสารคาม เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ม.อุบล ปี 56

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
สาขาที่เปิดรับสมัคร

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประเภทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556

คณะที่เปิดรับสมัคร

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรับตรง ปี 56


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับตรง โครงการ KU Connect
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.นเรศวร เปิดรับตรงผู้มีความสามารถพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรง โครงการการเรียนดี ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
โครงการการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 01, 2555

ม.จุฬา เปิดรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปี 56

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการที่เปิดรับสมัครเข้าศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ม.จุฬา เปิดรับตรง (แบบปกติ) ประจำปี 56

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2556

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรงหลักสูตร BBA ปี 55

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร BBA
ประจำปีการศึกษา 2555