วันพุธ, กันยายน 16, 2552

กำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1, 2 ปี 53


สทศ.แจ้งกำหนดการและตารางสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2553 (มีนาคม)
และครั้งที่ 2/2553 (ตุลาคม) สอบ พ.ศ.2553

ดูรายละเอียดทั้งหมดคลิก>>> ที่นี่

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา Admissions ปี 53

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ของแต่ละมหาวิทยาลัย
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ปีการศึกษา 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม > > องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions ปี 53

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่ ปี 53


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี2553

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่วันพุธ, กันยายน 09, 2552

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับนักศึกษาใหม่ ปี53


รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง รับนักศึกษาโครงการพิเศษ (ช้างเผือก) ปี53

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
ปีการศึกษา 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

ม.ขอนแก่น เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี53

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

โครงการรับตรง ปี 53 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพิเศษ ปี 53 ม.เชียงใหม่

ปฎิทินการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน
ดีเด่นทางการกีฬา โครงการวิศวะสู่ชุมชน โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน โครงการนักคิดเพื่อสังคม
โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนาโครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางการสื่อสารมวลชน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2553

กำหนดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปี 53 ม.อุบลราชธานี


กำหนดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2553