วันพุธ, ธันวาคม 15, 2553

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 2554

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลและพลเรือน
เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.มหาสารคาม รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการเพชรราชพฤกษ์ ปี 2554

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการเพชรราชพฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2554 รุ่นที่ 12

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
แบบคัดเลือกตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ


มจพ. พระนครเหนือ เปิดรับตรง ปีการศึกษา 2554


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงสอบข้อเขียน
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายระเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.บูรพา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนักศึกษาใหม่
แบบรับตรง ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ