วันศุกร์, ธันวาคม 22, 2560

รับตรง รับด้วยแฟ้มสะสมงาน แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรอบที่ 1/2 การ
รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, ธันวาคม 17, 2560

รับตรง รอบที่ 1/2 โควตาเรียนดี พระนครเหนือ 61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อแบบรับตรง
โควตาเรียนดีระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2561 
 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, ธันวาคม 13, 2560

รับตรง รอบที่ 1/2 โครงการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ราชบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศว
กรรมศาสตร์ระดับปริญาตรี
 ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง รอบ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับถึง 18 ธ.ค. นี้


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในคณะแพทยศาสตร์แบบรับตรงรอบ 2
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 โควตา ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาแบบรับตรง 
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, ธันวาคม 02, 2560

เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 4 รับกลาง Admissions ม.เกษตรศาสตร์ 2561

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อรอบที่ 4 
ระดับปริญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, ธันวาคม 01, 2560

รับตรง รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio ม.ธรรมศาสตร์ 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม