วันเสาร์, เมษายน 26, 2557

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.สุรนารี เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ 
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
ตามโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, เมษายน 24, 2557

ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดโครงการรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปี57


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการปริญญาตรีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา เปิดรับตรง รอบ 2 ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จุฬาฯ เปิดรับตรง รอบ 2 ปี57

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี