วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2556

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการโควตาพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีกาศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครโควตา ปี57

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการโควตา
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
เปิดรับโครงการพิเศษ โดยวิธีพิเศษ 
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครโครงการภาคปกติ ประเภท ข.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการภาคปกติ ประเภท ก.
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง โครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ โดยวิธีพิเศษ

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับโครงการพิเศษ โดยวิธีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรงโครงการเรียนดี ปี57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับตรง โครงการประเภทเรียนดี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับโครงการโควตา ปี57

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการจัดการการท่องเที่ยว
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการโควตารับตรง
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม