วันอาทิตย์, พฤษภาคม 11, 2557

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ 
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.บูรพา เปิดรับตรงและโควตาภาคตะวันออก รอบ 2 ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศ รอบ 2
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตร เปิดรับตรง ภาคพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
 ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ รอบ 2 ปี57

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับโครงการรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, พฤษภาคม 10, 2557

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตร เปิดรับตรง ภาคพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม