วันอังคาร, สิงหาคม 22, 2560

รับตรง SU-TCAS ม.ศิลปากร 61

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 17, 2560

รับตรง ฉบับแก้ไข แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น ปี 61

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 61

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการ
ทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง กสพท 2561 หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ

สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ได้เผยแพร่ประกาศ ฉบับที่ 2 เรื่องหลักเกณฑ์
การสมัครและสอบวิชาเฉพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม