วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2549

วิธีการเขียนตอบลงในกระดาษคำตอบ

การสอบ O-NET และ A-Net มีทั้งข้อสอบปรนัยและอัตนัย
มีคำชี้แจงวิธีการเขียนตอบ ที่ปรากฎในกระดาษคำตอบ หน้าแรก ของทุกฟอร์ม
  • อุปกรณ์การเขียน
  • การเขียนตัวเลข
  • วิธีการขีดเครื่องหมายกากบาททับตัวเลขที่เลือก
  • การเขียนคำตอบเป็นจำนวนเป็นตัวเลขจำนวน
  • การเขียนคำตอบเป็นข้อความ
  • ข้อแนะนำการฝึกหัด

คลิกดูรายละเอียด >>> กดที่นี่ค่ะ

วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 04, 2549

โดมวิชาการ '49


มธ.จัดยิ่งใหญ่ โดมวิชาการ 49 : ความรู้ ชุมชน ฅนไท
ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2549
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป