วันอังคาร, สิงหาคม 25, 2552

มหาวิทยาลัยมหิดล รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553

http://www.mahidol.ac.th/muthai/d2/t2.520702.008.orxx147.pdf

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับตรงประจำปีการศึกษา 2553

รับตรงทั่วประเทศ รับสมัครครั้งที่1 ( 17 ส.ค.-13 ก.ย.52) รับสมัครครั้งที่2 (16 พ.ย.-16 ธ.ค.52)
คลิก http://service.buu.ac.th/76-53.pdf

ลดสอบGAT-PAT ทปอ.ฟันธง 2หน/ปีเฉพาะม.6

ทปอ.ฟันธง ลดสอบ GAT-PAT เหลือปีละ 2 ครั้ง ให้เฉพาะม.6สอบเท่านั้น ส่วนแอดมิชชั่น ปี 2554-2555 ใช้องค์ประกอบเดิม แต่ปรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักได้ เผยเพิ่ม PAT วิทยาศาสตร์ ยังไม่ยุติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

O-NET ปีการศึกษา 2552 (สอบ พ.ศ.2553)

ตารางสอบ O-NET ป.6, ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2552

สรุปองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก Admissions '53

สรุปองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> ค่าน้ำหนัก admissions 53