วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2560

ระเบียบการ รับตรง รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ลาดกระบัง ปี 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อแบบโควตาระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง รอบ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ฯ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษาแบบโควตารับตรง
รอบที่ 2ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบีบบการ รับตรงร่วมทั่วประเทศ รอบ 3 ม.แม่ฟ้าหลวง 2561


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คัดเลือกบุคคลรอบที่ 3 ระบบรับตรงเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, พฤศจิกายน 25, 2560

รับตรง รอบ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2560

เปิดรับสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา 2561 ตั้งแต่ 24 พ.ย. - 25 ธ.ค. 60

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
เปิดรับสมัครสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ตั้งแต่
วันที่ 24 พ.ย.-25 ธ.ค. 60 ประจำปีการศึกษา 2561