วันพุธ, พฤศจิกายน 30, 2548

ตรวจผลการสอบวิชาเฉพาะ

ผู้สมัครและเข้าสอบวิชาเฉพาะในระบบ Admissions 2549
ตรวจสอบข้อมูล ได้ที่ www.ntthailand.com,
www.cuas.or.th, www.mua.go.th

ประกาศด่วน!!!!!

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร A-NET และ O-NET

O-NET

* นักเรียนที่จบก่อน ปี 48 สมัครตั่งแต่ 29 พ.ย.-8 ธ.ค. 48
* นักเรียนกศน. ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ต้องสอบทุกคน ไม่ต้องสมัคร
* นักเรียนอาชีวศึกษาที่ต้องการสอบ O-NET ไม่ต้องเสียค่าสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่ 29 พ.ย.-8 ธ.ค.48
* นักเรียนชั้น ม.6 ไม่ต้องสมัคร ทุกคนจะได้สอบโดยไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ

A-NET

* กำหนดการรับสมัครใหม่เป็น วันที่ 6-20 ธ.ค. 48 สมัครได้ 2 วิธี
- สมัครเองทาง www.ntthailand.com
- สมัครผ่านอาจารย์ประสานงานประจำโรงเรียน

ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่
www.ntthailand.com
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

วันศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2548

NEW ! ขยายเวลารับสมัคร O-NET

เพิ่มวันรับสมัคร O-NET
สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาก่อนปี 2548

ตามที่ สถาบันทดสอบฯ ได้เปิดรับสมัครสอบ O-NET
ห้กับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาก่อนปี 2548
สมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2548 และครบกำหนดเวลาไปแล้วนั้น

เนื่องจากมีนักเรียนอีกจำวนมากที่ ยังไม่ได้สมัครและได้ขอให้
สถาบันฯ ขยายระยะเวลา การรับเพิ่มขึ้น
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

จึงขอประกาศว่าสถาบัน ขยายช่วงเวลาการรับสมัครเพิ่มให้อีกเป็น


วันที่ 29 พย - 8 ธค 2548

วิธีการสมัครจะใช้รูปแบบเดิม คือ
สมัครผ่าน web และชำระค่าสมัครที่ ธนาคารตามที่กำหนด

สถาบันทดสอบทางการศึกษษแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35
ถนนพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพ ฯ 10400


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ntthailand.mymaindata.com/

วันศุกร์, พฤศจิกายน 18, 2548

วิธีการสมัครสอบ O-NET

สำหรับน้องๆ ที่กำลังสมัครสอบ O-NET แต่ไม่รู้ว่าจะสมัครสอบอย่างไร
ลองอ่านขั้นตอน ดังนี้นะค่ะ

คลิกที่หัวข้อ

ข้อมูลโรงเรียน

ใบสมัครสอบ
(สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2548)

ใบสมัครสอบ
(สำหรับนักเรียน ม.6 ที่สังกัดสถานศึกษาอื่น ไม่ต้องชำระค่าสมัคร)

ค้นหาใบสมัคร

สร้างใบสมัครใหม่

เมื่อเข้าใจขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว น้องๆก็ทำการสมัครสอบได้เลย
สมัครสอบ O-NET

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 13, 2548

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งเปิดรับสมัคร

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง เปิดรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2549

กำหนดวันและเวลา

รับสมัคร
วันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๙
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ประกาศผลและรายงานตัว

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐น.

ดูรายละเอียด :>> ระเบียบการรับสมัคร

วันศุกร์, พฤศจิกายน 11, 2548

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2549 (รับตรง)

รายละเอียดทั้งหมด , ปฏิทินการสอบ , แผ่นพับ

จำหน่ายใบสมัคร

สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘

ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘

การรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

สมัครด้วยตนเอง วันที่ ๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘

ประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ

ติดประกาศรายชื่อ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๙
แจ้งทางไปรษณีย์ วันที่ ๔ - ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙

แจ้งผลการสอบ

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร

และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดที่

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 0-2225-8991, 0-2221-0820, 0-2221-2519 และ 0-26236115 ต่อ 1304, 1305, 1306, 1326,1311
อีเมล์

painting_fac@su.ac.th หรือ dusdee@su.ac.th
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
โทรศัพท์ 0-2221-3913 และ 0-2623-6115 ถึง 22 ต่อ 1428, 1456, 1489