วันพุธ, สิงหาคม 29, 2550

ศิลปากร รับสมัครโควตาพิเศษ ปี 2551

โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2551
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2551

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กันยายน 2550

ผู้ที่สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขา
ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ต้องสอบวิชาเฉพาะ รหัส 37 ความถนัดทางวิศวกรรม
ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ที่สมัครคณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาวิชาจิตวิทยา
ต้องสอบวิชาเฉพาะ รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ที่ http://www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2550
และสอบวันที่ 14 ตุลาคม 2550

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3425-5750-1
http://www.eds.su.ac.th/apply.htm

วันอาทิตย์, สิงหาคม 12, 2550

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2551

*** เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2550 ***

+++ ประกาศรับสมัคร +++

ติดต่อ http://www.mwit.ac.th/