วันพุธ, เมษายน 07, 2553

ปฎิทินการรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ม.นเรศวร


ปฎิทินการรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ม.นเรศวร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> NARESUAN

ม.บูรพา รับสมัครเข้าศึกษา โครงการ สอวน. ประจำปี 53


ม.บูรพา รับสมัครเข้าศึกษา โครงการ สอวน. ประจำปี 53
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> BURAPHA

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


- ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(admissions)ปี 53
- การรับนักศึกษาใหม่ สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับโครงการพิเศษ
ดูรายรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kmutnb.ac.th/

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ(นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่คะ
- รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ(สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่คะ

ม.เกษตรศาสตร์รับ คณะเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ

รายละเอียด การรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ โดยวิธีรับตรง ประจำปี 2553