วันศุกร์, ธันวาคม 12, 2551

สกอ.เตรียมนำรายละเอียด แอดมิชชั่นโฉมใหม่ปี 53 อัพเดทขึ้นเว็บ

นางศศิธร อหิงสโก ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [สกอ.] เปิดเผยความคืบหน้าในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ และค่าน้ำหนักที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ปี 2553 เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ ของ สกอ. ว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยต่างๆ ยังส่งข้อมูลมาไม่ครบ ถึงแม้จะมีการกำหนดว่าต้องส่งให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อที่ สกอ.จะได้นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้ามาดูได้
อย่างไรก็ตาม สกอ.จะต้องทยอยนำข้อมูลที่ส่งมาแล้วขึ้นเว็บไซต์ไปก่อน เพราะที่ผ่านมามีนักเรียนและผู้ปกครองสอบถามเป็นจำนวนมากว่า มหาวิทยาลัยจะใช้องค์ประกอบและค่าน้ำหนักแอดมิชชั่น 2553 อะไรบ้าง ทั้งนี้ข้อมูลที่จะนำขึ้นเว็บไซด์ในช่วงแรกจะเป็นข้อมูลแอดมิชชั่นกลางก่อน ส่วนแอดมิชชั่นรับตรงนั้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย [ทปอ.] จะเป็นผู้รวบรวมต่อไป
ด้าน รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร [มน.] ฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามีนักเรียน และผู้ปกครองจำนวนมากต้องการทราบองค์ประกอบและค่าน้ำหนักของแอดมิชชั่นทั้งการรับตรง และแอดมิชชั่นกลางของปี 2553 ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะใช้อะไรบ้าง ซึ่ง ทปอ. และ สกอ. ก็กำลังเร่งให้มหาวิทยาลัย ส่งข้อมูลมาให้ครบ แต่เมื่อยังมาไม่ครบก็ต้องทยอย นำส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นไปก่อน
อย่างไรก็ตามในการประชุม ทปอ. วิชาการ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8-9 ธ.ค. นี้ ตนจะติดตามเรื่องนี้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวจะมีการหารือเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ด้วยว่า มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง รวมทั้งบัณฑิตที่อาจจะต้องตกงาน เพื่อเตรียมมาตรการแก้ปัญหาร่วมกัน

สถิติคะแนน สูง-ต่ำ การสอบวิชาเฉพาะฯ ปี2552

คลิกดูรายละเอียด ที่นี่ค่ะ

กสพท.ดู GAT,PAT ก่อนใช้รับตรงหมอ

จากกรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยา ลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ขอความร่วมมือกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ให้ใช้ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT (General Aptitude Test :GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ PAT (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2554 นั้น ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการ กสพท. กล่าวว่า กสพท.ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากต้องทำการศึกษาข้อสอบ GAT และ PAT ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบ และนำมาใช้ในแอดมิชชั่นปี 2553 ก่อนว่าจะเหมือนกับข้อสอบวัดความถนัดของกลุ่มแพทย์หรือไม่ เพราะการวัดความถนัดของกลุ่มแพทย์นั้น เป็นการวัดความรู้เฉพาะทาง และเป็นการสอบเพียงครั้งเดียว และนำคะแนนเด็กมาจัดเรียงกัน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่เด็ก แต่การสอบ GAT และ PAT ของสทศ.เป็นการสอบวัดความถนัด 3 ครั้ง และให้เด็กนำคะแนนที่ดีที่สุดมา ซึ่งเด็กบางคนที่ไม่ได้สอบ 3 ครั้ง อาจจะมองว่าไม่ยุติธรรมได้
“ในปีการศึกษา 2553 กสพท.ยังจะคงรับตรง และจัดสอบวัดความถนัดของกลุ่มแพทย์เหมือนเดิม ส่วนการใช้ข้อสอบ GAT และ PAT นั้นต้องรอดูการสอบแอดมิชชั่นในปีการศึกษา 2553 ว่ามีรูปแบบอย่างไร ประสบปัญหาอะไรบ้าง เพราะปกติแล้วหากมีการนำของใหม่มาใช้อาจจะมีปัญหาบ้างซึ่งเรื่องนี้ต้องพิจารณาอย่าง ถี่ถ้วน” ศ.นพ.อาวุธ กล่าว

วันศุกร์, ตุลาคม 17, 2551

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กำหนดการรับสมัคร

  • กลุ่มที่ 1 วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 – วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552
  • กลุ่มที่ 2 วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 – วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552
  • กลุ่มที่ 3 วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 – วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552

รายละเอียดสำหรับนักศึกษา

รับตรง ม.ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบแรก)
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
- ทุนการศึกษา (ถ้ามี)
-ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สมัครและสถานะการสมัคร
- ตรวจ วันที่สอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (จะขึ้นบน Web หลังจากพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ)
- ระเบียบการปฎิบัติตนในการสอบ (จะขึ้นบน Web หลังจากพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ)
- ตรวจ วันที่สอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2552 (รอบแรก)
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
- ทุนการศึกษา (ถ้ามี)
- ตรวจสอบเลขประจำตัวผู้สมัครและสถานะการสมัคร
- ตรวจ วันที่สอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (จะขึ้นบน Web หลังจากพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ)
- ระเบียบการปฎิบัติตนในการสอบ (จะขึ้นบน Web หลังจากพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ)
- ตรวจ วันที่สอบ สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


(ระเบียบการ) (ใบสมัครสอบ) ( แบบฟอร์มชำระเงิน)เปิดรับสมัคร GAT - PAT รับสมัครปีละ 1 ครั้งเท่านั้น


ดูรายละเอียดการสอบ >> คลิกที่นี่

ทปอ.หนุน สทศ.ขยายจัดสอบ GAT-PAT

ทปอ.หนุน สทศ.ขยายจัดสอบ GAT-PAT
คลอดคู่มือแอดมิชชั่นกลาง-ตรง ห่วงนักเรียนงง ผลิต ข้อมูลเทียบ
เลือกคณะ 53 คะแนนระดับไหนเทียบเข้าคณะ สาขาวิชาใด เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการเลือกอันดับ >>
ข่าวการศึกษา

ปฏิทินการสอบ B-GAT / B-PAT 25-26 ตุลาคม 2551ดูรายระเอียด ที่นี่ >>> ปฏิทินสอบ

วันศุกร์, กันยายน 05, 2551

จุฬาฯรับตรง ปีการศึกษา 2552การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2552
ดูรายละเอียด >>> รับตรง52

สมัครสอบวิชาเฉพาะระเบียบการสมัครสอบวิชาเฉพาะ ต.ค.2551
คลิกเอกสาร >>> ระเบียบการสมัคร

วันอาทิตย์, สิงหาคม 17, 2551

รายละเอียดการรับสมัคร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> Click

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

gdtio
ข่าวการรับสมัครสอบตรง >>> กสพท.

กำหนดการสอบวิชาเฉพาะต.ค.2551และ A-NET ปี 2552ดูรายละเอียด CLICK ที่นี่ค่ะ


วันพุธ, กรกฎาคม 30, 2551

MATH Super Brain ???

จากกระแสเรียกร้องของน้องๆ จำนวนมากที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการทำโจทย์
มากเป็นพิเศษด้วยบรรยากาศวิชาการอันเข้มข้น เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน และทำเกรดใน
โรงเรียนให้ได้ผล เดอะ เบรน จึงเปิดคอร์ส MATH Super Brain ขึ้นเพื่อน้องๆดูรายละเอียดเพิ่มเติม MATH
สถาบันกวดวิชา เดอะ เบรน
http://www.thebrain.co.th/

วันอังคาร, พฤษภาคม 20, 2551

วันอาทิตย์, เมษายน 06, 2551

ประกาศผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2551

1.ประถมศึกษาปีที่ 6
จะประกาศผล วันที่ 6 เมษายน 2551หลังเวลา 18.00 น

2. มัธยมศึกษาปีที่ 6
จะประกาศผล วันที่ 6 เมษายน 2551หลังเวลา 18.00 น

นักเรียนสามารถดูผลคะแนนได้ด้วยตัวเองผ่าน 32 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าพระ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริษัท เอเน็ต จำกัด
http://www.anet.net.th
บริษัท ซีเอส ลอกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
http://www.csloxinfo.com
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด
http://www.ji-net.com
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
http://www.totixp.net/
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
http://www.cat.net.th
บริษัท อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสโพรวายเดอร์ จำกัด
http://www.isp-thailand.com
บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล จำกัด
http://www.ksc.net
บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
http://www.ntt.co.th
บริษัท สามารถ อินโฟเน็ต จำกัด
http://www.samarts.com
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
http://www.truecorp.co.th
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
http://www.inet.co.th
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
http://www.tispa.or.th
Cell Center หมายเลข 02-975-5599

วันพุธ, มีนาคม 26, 2551

ประกาศผลสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2551

ประกาศผลสอบ เข้าศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2551

วันพุธ, มีนาคม 05, 2551

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับนักเรียนม.4 ปีการศึกษา2551

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 1,480 คน
โดยมีรายละเอียดต่างๆตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรือง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา2551
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.triamudom.ac.th/pdf/general_ann.pdf

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครรับตรง 2551

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เปิดรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาต่อ (รับตรง) ปีการศึกษา 2551
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2551
Tel.038-352381

วันเสาร์, มกราคม 12, 2551

NEW ! ปฏิทินการสอบ A-NET 51

กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิทินการสอบ A-NET 51 Click

ประกาศรับสมัครเข้า ม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา โควตาจังหวัด ปี 2551

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551
*การรับสมัครนักเรียนโควตาจังหวัด ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศรับนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนที่รับทุกประเภท จากภูมิภาคของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ดังนี้

เอกสาร

** ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโควตาจังหวัด เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551

** ใบสมัคร สำหรับนักเรียนโควตาจังหวัด

** ใบรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยรายวิชา สำหรับนักเรียนโควตาจังหวัด


วันพุธ, มกราคม 02, 2551

ข่าวด่วน !!! O-NET เลื่อนสอบ

O-NET เลื่อนการสอบ
จากวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2551
เป็น วันที่ 29 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2551

สมัครทดสอบ A-NET ( 25 ธ.ค.50 - 8 ม.ค. 51 )


สมัครทดสอบ A-NET ( 25 ธ.ค.50 - 8 ม.ค. 51 ) Click