วันพฤหัสบดี, เมษายน 19, 2550

งานแรกพบของหมอ (สพท) ทุกสถาบัน วันที่ 10 พ.ค.50

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ลานพระบรมรูปสองรัชกาล และห้องประชุมใหญ่ ตึกมหิตลาธิเบศร
คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเวลา 7.30 น. ณ ลานพระบรมรูปสองรัชกาล ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สอบถามรายระเอียดที่
-สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.nctms.in.th/
-สโมสรนิสิตนักศึกษาประจำสถาบันแพทยศาสตร์ ทุกสถาบัน
-สโมสรนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แรกพบ สพท.)
-ฝ่ายประสานงาน สพท.RSU ปี 2เฟรม 089-138-3434
-ฝ่ายประสานงาน RSU (ปี 2รุ่นปัจจุบัน)ตูน 083-994-3835
-ฝ่ายประชาสัมพันธ์ RSU (ปี 2รุ่นปัจจุบัน)กร 0819002205,0816319108

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตร รับตรง !!!!!

รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษา
นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และประวัติศาสตร์
ดูรายละเอียดที่
http://www.soc.ku.ac.th/edu.pdf

คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตร รับสมัครถึง 17 พ.ค.50

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 พ.ค. 2550
ดูรายละเอียดที่
http://www.law.soc.ku.ac.th/law0021.html
โทร 02-561-3480 ต่อ 901-903

วันเสาร์, เมษายน 07, 2550

ตรวจผลคะแนน O-NET

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้เปิดเผยว่า ทางสทศ.จะทำการประการผลคะแนนการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเนท(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 21.00 น.

โดยผู้ที่เข้าสอบสามารถไปตรวจคะแนนของตนเองได้ 4 ช่องทาง ได้แก่
1. เวบไซต์ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)

- http://reg.niets.or.th/onetscor50/
2. ศูนย์สอบทั้ง 18 ศูนย์

- http://o-net.it.chula.ac.th/
-
http://www.kmutt.ac.th/organization/onet50/
-
http://www2.reg.cmu.ac.th/onet/
-
http://uma.sut.ac.th/OnetScore50/
-
http://202.28.32.20/
-
http://www.onet.su.ac.th/
-
http://www.entrance.psu.ac.th/onet50/OnetScore50/index.html
-
http://www.admission.kmitnb.ac.th/onet-result/
-
http://www.ubu.ac.th/~onet50/
3. เวบไซต์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ทาง สทศ.ได้ประสานให้ความร่วมมือ
- http://onet50.isp-thailand.com/
-
http://onet.samart.co.th/
-
http://onet.ksc.net/
-
http://anetonet.anet.net.th/
4. ตรวจสอบคะแนนที่โรงเรียนของตนเอง
โดยวิธีการตรวจสอบจะต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ เลขที่นั่งสอบ 7 หลัก

ถ้านักเรียนคนใดที่จำเลขที่นั่งสอบไม่ได้
สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่
Call Center 0-2576-5555 และ 0-2576-5777
หรือทางเวบไซต์
http://reg.niets.or.th/onetseat50/

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2550[ ระเบียบการคัดเลือก ]