วันพุธ, กรกฎาคม 30, 2551

MATH Super Brain ???

จากกระแสเรียกร้องของน้องๆ จำนวนมากที่ต้องการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการทำโจทย์
มากเป็นพิเศษด้วยบรรยากาศวิชาการอันเข้มข้น เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน และทำเกรดใน
โรงเรียนให้ได้ผล เดอะ เบรน จึงเปิดคอร์ส MATH Super Brain ขึ้นเพื่อน้องๆดูรายละเอียดเพิ่มเติม MATH
สถาบันกวดวิชา เดอะ เบรน
http://www.thebrain.co.th/