วันพุธ, กันยายน 30, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง
โดยใช้คะแนนวิชาสามัญประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, กันยายน 26, 2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฎิทินสอบ โควตา ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปลี่ยนแปลงปฎิทินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา2559วันศุกร์, กันยายน 25, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กันยายน 23, 2558

ระเบียบการรับตรง 12 โครงการ มศว 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559

รับตรงทั่วประเทศ ลาดกระบัง 2559

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน
GAT/PATประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีโครงการรับตรงประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์, กันยายน 12, 2558

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม