วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2549

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี
โดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2550
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ** วิธีรับตรง **


ประกาศผลสอบรับตรง จุฬาฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550
ดูรายละเอียด >>> http://www.admissions.chula.ac.th/

วันอังคาร, พฤศจิกายน 21, 2549

PHARMA CAMP

ขอเชิญน้องๆนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์-คณิต มาเข้าค่าย Pharma Camp
ในวันที่ 13-14 มกราคม 2550
อย่าพลากโอกาสเดียวที่น้องๆจะได้สัมผัสการปฏิบัติงานจริงของ
พี่ๆเภสัชกร และ สัมผัสการปรุงยาด้วยตนเอง
--------------------------------------
รับสมัครวันที่ 27 พ.ย-9 ธ.ค. 49
สามารถ download ใบสมัคร
ทาง www.alpharmax.com
ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน หรือ ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
เฉพาะวันที่ 9 ธ.ค.นี้ เวลา 9.00-18.00 น.

ปฏิทิน และ ตารางสอบ A-net ปี 2550

  • ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ ( A-NET )
  • กำหนดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( A-NET ) ประจำปีการศึกษา 2550
  • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.cuas.or.th

ม.ธรรมศาสตร์ จัด Open House


" Thammasat-Rangsit Open House 2006 "

วันที่ 15 ธันวาคม 2549 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
ณ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 0-2222-8873 , 0-2623-5065

วันศุกร์, กันยายน 15, 2549

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบตรง

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระบบการคัดเลือกตรงโดยมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย
โครงการคัดเลือกนักศึกษาโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบตรง
ประจำปีการศึกษา 2550


ดูรายละเอียด >>> รับตรง

จุฬาฯ เปิดรับตรงแล้ว 1,970 คน

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2550
เข้าสู่วิธีสมัคร "ระบบรับตรง "

วันพุธ, กันยายน 06, 2549

CHEM TEST ' 27

คณะกรรมการนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนน้องๆ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมประชันสมองประลอง
ปัญญาในการแข่งขันตอบปัญหาเคมี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2549
ดูรายละเอียด www.chemtest27.net หรือ
http://chemku.sci.ku.ac.th/ link chemtest27

OPENHOUSE Banshi Chula

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2549
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.acc.chula.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดรับโควตา ปี 2550

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐหรือเอกชนทั่วประเทศ
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2550 ดังนี้
ประเภทโควตาและจำนวนรับ
1. โควตาโรงเรียน จำนวนรับ 560 คน
2. โควตาจังหวัด จำนวนรับ 1,230 คน
3. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 100 คน
4. โควตานักกีฬา จำนวนรับ 60 คน
5. โควตาดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวนรับ 40 คน

วิธีการสมัคร
- นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และประสงค์จะทำการสมัคร ให้บันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2549 ที่ www.sut.ac.th/ces และพิมพ์ใบยืนยันการสมัครจากระบบ แล้วยื่นสมัครผ่านโรงเรียน พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 150 บาท
- โรงเรียนรวบรวมใบยืนยันการสมัครของนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัคร เสนอผู้อำนวยการ/ผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม และประทับตราโรงเรียนเป็นสำคัญ และจัดส่งใบยืนยันการสมัครให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมใบสรุปรายชื่อผู้สมัคร ใบสำคัญรับเงิน และค่าธรรมเนียมการสมัคร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549
DOWNLOAD
ประกาศรับสมัคร
ประเภทโควตาโรงเรียน
ประเภทโควตาจังหวัด
ประเภทโควตาวิทยาศาสตร์
ประเภทโควตากีฬา
ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 10, 2549

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550
โครงการรับนักเรียนโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
คลิกดูรายละเอียด >>> ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันอังคาร, สิงหาคม 08, 2549

สกอ.รับสมัครสอบวิชาเฉพาะเดือนตุลาคม

สกอ.รับสมัครสอบวิชาเฉพาะเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2550
ระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-5 ก.ย. 2549 นี้

คลิกดูรายละเอียด >>> ที่นี่ค่ะ

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 03, 2549

กำหนดการสอบ Admission ' 50

ปฏิทินการสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบแอดมิชชั่น และ ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2550

วันที่ / รายละเอียด


24-25 กุมภาพันธ์ 2550 / สอบ O-NET
3 – 4 มีนาคม 2550 / สอบ A-NET
31 มีนาคม 2550 / ประกาศผลสอบ A-NET
10 เมษายน 2550 / ประกาศผลสอบ O-NET
14 เมษายน 2550 / ประกาศผลรับตรง
15 – 20 เมษายน 2550 / สมัครแอดมิชชั่นกลาง
17 เมษายน 2550 / ยืนยันสิทธิ์ผู้เข้าศึกษาระบบสอบตรง
22 เมษายน 2550 / ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระบบสอบตรงให้สกอ.
15 พฤษภาคม 2550 / ประกาศผลสอบแอดมิชชั่นกลาง
20 พฤษภาคม 2550 / สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย


ที่มา : ศูนย์ข่าวการศึกษา Eduzones

หลักสูตรเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2550

จำนวนที่นั่งทั้งหมด เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 2550

รายละเอียดการสมัคร, ขั้นตอนการสมัคร , ตรวจสอบสถานะการสมัคร
หลักเกณฑ์การสมัคร แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2550

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2550
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
คลิกดูรายละเอียด >>>ที่นี่ค่ะ

วันเสาร์, กรกฎาคม 08, 2549

ลาดกระบังนิทรรศ 49

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอเชิญชมนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
ลาดกระบังนิทรรศ 49
เทิดไท้ 60 ปีครองราชย์ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
14-19 พฤศจิกายน 2549
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2326-4723-4 หรือ www.kmitl.ac.th

ข้อมูลเบื้องต้นสอบตรง ม.ธรรมศาสตร์

โครงการรับนักศึกษาปริญญาตรีโดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง ประจำปี 2550
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด ที่นี่ค่ะ
ข้อมูลรับตรง

ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร
ประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2550

Download ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ
Download ประกาศเรื่องทุนการศึกษา
Download ตารางโครงสร้างและใบสมัคร


หรือ คลิกดูรายละเอียด ที่ www.eng.su.ac.th/

วันอังคาร, เมษายน 11, 2549

คำแนะนำ

ข้อมูลที่ผู้สมัครต้องเตรียมก่อนทำการสมัครคัดเลือก Admissions 2549

ผู้ที่ต้องการสมัครเลือกคณะ/ประเภทวิชา ในระบบ Admissions

ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 18 เมษายน 2549 ต้องมีเอกสารหรือข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ-นามสุกลของผู้สมัคร
2. เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (13 หลัก)
3. รหัสโรงเรียน
4. รหัสนักเรียน (7 หลัก)
5.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
6. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
7. เลขที่นั่งสอบ สอบ O-NET (8 หลัก)และ A-NET(8 หลัก)ของผู้สมัคร
8. เลขที่นั่งสอบวิชาเฉพาะ (7 หลัก)(เดือนตุลาคม 2548) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)
9. คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมตลอดหลักสูตร ม.4-ม.6 ( GPAX )
10. คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6 (GPA กลุ่มสาระ)

วันอังคาร, เมษายน 04, 2549

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2549

ตารางองค์ประกอบแต่ละคณะ / มหาวิทยาลัย
(Admission ตรง / Admission กลาง )

วันอาทิตย์, มีนาคม 26, 2549

หลักสูตรประกาศนียบัตร" นักบริการสุขภาพ"

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ร่วมกับเครือโรงพยาบาลพญาไท สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิชาการ
ให้วงการสาธารณสุขไทย โดยจัดทำหลักสูตร ประกาศนียบัตรนักบริการสุขภาพ
ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ ทางเลือกใหม่ในด้านอาชีพและ
ยกระดับมาตรฐานการบริการสุขภาพของไทยสู่สากล
เพื่อรองรับความต้องการบริการสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรนักบริการสุขภาพ
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถเข้าทำงานในเครือโรงพญาบาลพญาไท
และสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2549
สอบถามรายละเอียดที่ 0-2467-1111 ต่อ 3442-3
หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.phyathai.com

ม.บูรพา เปิดขายใบสมัครเข้าศึกษาต่อในภาคพิเศษ ด่วน!

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดขายใบสมัครเข้าศึกษาต่อในภาคพิเศษแล้ว เช่น
คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหาร นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
บัญชี การโรงแรม ฯลฯ และคณะอื่นๆอีกมากมาย เข้าไปดูที่ www.buu.ac.th ค่ะ

วันศุกร์, มีนาคม 10, 2549

11 วันเต็มกับสุดยอด มหกรรมการศึกษา

มาเปิดวิสัยทัศน์ สัมผัสทิศทางด้านการศึกษาที่เปลี่ยนไป เพื่อก้าวสู่อนาคต
31 มีนาคม - 10 เมษายน 49
ที่ siam Paragon Hall
คลิก ดูรายละเอียด >> มหกรรมการศึกษา
http://www.eduzones.com/expo2006/

สสวท จัดประชุมวิชาการ

สสวท.จัดประชุมวิชาการ " วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน "
วันที่ 14-15 มีนาคม 2549
ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2549

วิธีการเขียนตอบลงในกระดาษคำตอบ

การสอบ O-NET และ A-Net มีทั้งข้อสอบปรนัยและอัตนัย
มีคำชี้แจงวิธีการเขียนตอบ ที่ปรากฎในกระดาษคำตอบ หน้าแรก ของทุกฟอร์ม
  • อุปกรณ์การเขียน
  • การเขียนตัวเลข
  • วิธีการขีดเครื่องหมายกากบาททับตัวเลขที่เลือก
  • การเขียนคำตอบเป็นจำนวนเป็นตัวเลขจำนวน
  • การเขียนคำตอบเป็นข้อความ
  • ข้อแนะนำการฝึกหัด

คลิกดูรายละเอียด >>> กดที่นี่ค่ะ

วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 04, 2549

โดมวิชาการ '49


มธ.จัดยิ่งใหญ่ โดมวิชาการ 49 : ความรู้ ชุมชน ฅนไท
ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2549
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดี, มกราคม 26, 2549

โครงการติวฟรี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 14

ดูรายละเอียด >>> UPDATE

จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

รับสมัครนักเรียน เข้าสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ
ระดับ ม.1, ม.4
วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2549

วันศุกร์, มกราคม 06, 2549

NEW ! กำหนดการรับสมัครคัดเลือก NEW !

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก ประเภทวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยในระบบ
โควต้า/รับตรง ระบบ Admissions ระหว่างงันที่ 1-10 เม.ย. 2549
คลิกดู >>> รายละเอียดที่นี่ค่ะ