วันอังคาร, พฤษภาคม 30, 2560

รับตรง โควตาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 14, 2560

รับตรง โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 60


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรตามโครงการโดย
วิธีพิเศษระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, พฤษภาคม 10, 2560

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 60


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อ
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
รังสีเทคนิคระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2560

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม