วันศุกร์, ธันวาคม 09, 2548

สทศ.ปรับตัวอย่างข้อสอบ A-NETและO-NETเปิดwebรับสมัคร

สำหรับแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET
และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือ A-NET

โดยรูปแบบตัวอย่างข้อสอบที่ปรับใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มี 60-70ข้อ
ตอนที่ 2 เรียงลำดับ จับคู่ และเติมคำ มี 10-20ข้อ

โดยข้อสอบ ตอนที่ 1 และ 2 จะให้กากบาทในกระดาษคำตอบ
และตอนที่ 3 เป็นข้อสอบอัตนัยแบบเขียนคำตอบสั้นๆ มี 2-5 ข้อ


สำหรับสัดส่วนข้อสอบปรนัย และอัตนัย
ของ O-NET และ A-NET ยังเหมือนเดิม คือ
ข้อสอบ O-NET มีข้อสอบปรนัย 80-90% ข้อสอบอัตนัย 10-20%
ข้อสอบ A-NET มีข้อสอบปรนัย 60-80% ข้อสอบอัตนัย 20-40%
ทั้งนี้ ตัวอย่างข้อสอบ O-NET และ A-NET
ดูได้ในเว็บไซต์ของ สทศ. ที่ www.ntthailand.com

ด้าน รศ.ประทีป จันทร์คง ผู้อำนวยการ สทศ.กล่าวว่า เหตุที่มีการปรับตัวอย่างข้อสอบกลุ่มสาระภาษาไทย ก็เพื่อให้นักเรียนได้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนของข้อสอบมากขึ้น ส่วนการสมัครสอบ A-NET ทางเว็บไซต์ www.ntthailand.com ในวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา เกิดปัญหาด้านข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ทำให้เด็กไม่สามารถสมัครได้ แต่ขณะนี้ทาง สทศ.ได้ปรับฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นักเรียน ม.6 ที่ต้องการสมัคร A-NET ด้วยตนเอง สามารถเข้าสมัครในระบบได้ เชื่อว่าระบบจะรองรับผู้สมัครจำนวนมากๆได้.

รายละเอียดการรับแพทย์ชนบท ม.ธรรมศาสตร์ ปี2549

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.med.tu.ac.th
หัวข้อ การสอบคัดเลือกเข้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2549
จากนั้นเลือก รายละเอียดโคงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์สระบุรี หรือ ศูนย์สุราษฎร์ธานี
หรือ เข้าไปดูได้เลยที่ คลิก >> รายละเอียด

สำหรับการรับสมัครรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค.
สมัครได้ที่ www.regofc.tu.ac.th
หัวข้อ สมัครเข้าศึกษาโดยมหาวิทยาลัยรับตรง
แล้วเลือกทีหัวข้อ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
หรือ เข้าไปสมัครได้ที่นี่