วันพุธ, กรกฎาคม 31, 2556

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครชิงทุน พสวท. ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ 
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่ม กสพท.เปิดรับตรง ปี57

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรง โครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2556

โรงเรียนมหิดลฯ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 ทั่วประเทศ ปี57

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3หรือเทียบเท่า
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง รอบที่ 1 ปี57

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 

วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ลาดกระบัง เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
ตามโครงการปริญญาตรีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการปริญญาตรีพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.อุบลราชธานี เปิดรับโครงการโควตา ปี57

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการโควตารับตรง
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ ปี57

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ เปิดรับโครงการพิเศษ
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เปิดรับตรง ปี57

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครโควตา ปี57

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการโควตา

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับตรง โครงการพิเศษ ปี57

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์
  เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ แบบวิธีพิเศษ

  ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรง โครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.นเรศวร เปิดรับตรง โครงการพิเศษ ปี57


  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรง โอลิมปิกวิชาการ ปี57


  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
  เปิดรับสมัครนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกเข้าศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรง โครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม