วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 28, 2556

ร.ร เตรียมอุดมฯ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ปี57

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าระดับชั้น ม.4
ประจำปีการศึกษา 2557 
 • ปฏิทินการรับสมัคร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   


  วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 24, 2556

  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับตรงโควตา ปี57

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา โครงการโควตา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  คณะสัตวแพทยศาสตร ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา โครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  วันศุกร์, พฤศจิกายน 01, 2556

  สทศ. เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปี57

  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
  เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.มหิดล เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ตามโครงการพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์ กสพท.เปิดรับสมัครสอบ ปี57

  กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา 
  ผ่านระบบรับตรง(Direct Admissions) 
  ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ แบบวิธีพิเศษ
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับตรงเพิ่มพิเศษ ปี57

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโยลีอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เปิดรับบุคคลเพิ่มพิเศษเข้าศึกษา
  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ปฏิทินการรับสมัครรับตรง จุฬาฯ ปี57

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ
  ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติของ
  การรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง
  ประจำปีการศึกษา 2557