วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 28, 2554

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เปิดรับตรง ปี55

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2555

วันเสาร์, กรกฎาคม 16, 2554

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร ปี55

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร ปี55

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร ปี55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญตรี
ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัคร ปี55


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบตรง
ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ปี55

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญตรี
ปีการศึกษา 2/2554 และ 1/2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครโควตา ปี55

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
โครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

มจพ.พระนครเหนือ เปิดรับโควตา ปี55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัคร ปี55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.มหิดล เปิดรับสมัคร รอบที่3 ปี54

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555