วันพุธ, มกราคม 30, 2556

คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรงรอบที่ 2 ปี 56

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรงรอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง(ภาคพิเศษ) ปี 56

มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง(ภาคพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัคร ปี 56

 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ม.ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับตรงรอบที่ 2 ปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ
เปิดรับสมัครนักศึุกษา ระบบรับตรงรอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร วิทยาเขตกำแำพงแสน เปิดรับสมัครนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ปี 56

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เปิดรับสมัครนักศึกษา (ภาคพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการพิเศษ ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 
โครงการ พสวท. เพชรทองกวาว วคช.วพ.
ประจำปีการศึกษา 2557

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ปี 56มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา  
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบที่ 2)
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะพยาบาลศาตร์ ม.นเรศวร เปิดรับตรงหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 56

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ปี 56


มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง 
ประจำปีการศึกษา 2556

วันพฤหัสบดี, มกราคม 17, 2556

เกณฑ์การรับสมัครและจำนวนคนรับ Admissions 2556

เกณฑ์การรับสมัครและจำนวนคนรับ Admissions
ประจำปีการศึกษา 2556 
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรงรอบที่ 2 ปี 56

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรงรอบที่ 2  
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครโควตาเรียนดี ปี 56

มหาิวิืทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษา 
โควตาเรียนดี  ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติืมค่ะ

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแำพงแสน เปิดรับตรง ปี 56

 
มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาชาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่ิองเที่ยว(ภาคพิเศษ)
เปิดรับสมัครนักศึกษา  ประจำปีการศึุกษา 2556

ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
เปิดรับสมัคนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติืมค่ะ

ม.เกษตร เปิดคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เปิดรับสมัครและคัดเลือก
"ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม"
 ประจำปีการศึกษา 2556
 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา 
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 
คลิกดูรายละเอียดเ้พิ่มเติมค่ะ

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการพิเศษ 
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.มหาสารคาม เปิดรับตรงโครงการพิเศษ ACC.BIZ.SMART ปี 56

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะการบัญชีและการจัดการ  หลักสูตร ACC.BIZ.SMART
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรงโครงการเพชรในตม ปี 56

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะศึกษาศาสตร์
 เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการเพชรในตม  
 ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะโทคโนโลยีการเกษตร ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2556  
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรงโครงการช้างเผือก ปี 56

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการช้างเผือก (ภาคพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการรัสเซียศึกษา ปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.อุบลราชธานี เปิดรับตรงโครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปี 56

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร  
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรง ปี 56

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับตรงรอบที่ 2 ปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรงรอบที่ 2 
ประจำปีการศึกษา 2556