วันอังคาร, พฤศจิกายน 20, 2550

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร รับสมัครโควต้า


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รับสมัครโควต้าตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนธันวาคม ดูรายละเอียดได้ที่

www.kmitl.ac.th/biotcp

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดค่าย "EG Camp" ในช่วงเดือนธันวาคม 2550

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จะจัดค่าย "EG Camp" ในช่วงเดือนธันวาคม 2550


จึงขอชวน น้องๆ ม.4-5 ที่สนใน คอยติดตาม...

โดยทางคณะ จะจัดส่งใบสมัคร ไปตามโรงเรียน
หรือติดต่อสอบถามได้ที่
http://www.swu.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ขอเชิญชวนนักเรียนช่วงชั้นที่2,3และ4 เข้าร่วมการแข่งขันอัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จ.ราชบุรี วันที่ 19 มกราคม 2551
สำหรับรายละเอียดอื่นๆสามารถเข้าชมได้ที่
http://www.qc.ac.th/ (หมดเขตสมัครวันที่19 ธันวาคม 2550)

วันศุกร์, พฤศจิกายน 16, 2550

+++ เปิดโรงเรียนใหม่ +++

เปิดโรงเรียนใหม่ "โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี "
เตรียมพร้อมรับนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2551
โดยจะตั้งโรงเรียนขึ้นที่เขต บางขุนเทียน เพื่อรองรับนักเรียน
ที่จะสอบเข้า ชั้นม.1

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 08, 2550

Open House คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษจิกายน 50
คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุข

ร่วมกันจัดงาน เปิดประตู TU HEALTH ขึ้น บริเวณตึกคณะแพทย์ และตึกปิยชาติ ในงานจะประกอบไปด้วย แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการแนะนำคณะ เปิดให้ชมระบบการเรียนการสอนของแต่ละคณะ รวมทั้งเปิดห้อง lab ดูการปฏิบัติงานในแต่ละรายวิชา

เริ่มเปิดลงทะเบียน เวลา 08.30 น.
งานของทุกคณะจะเริ่มเวลา 09.30 - 16.00 น.

Open House

คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
วันที่ 13 - 15 พ.ย. 50

วันศุกร์, ตุลาคม 19, 2550

ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET

เฉพาะโครงการดังต่อไปนี้
1.โครงการจุฬา-ชนบท
2.โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
3.โครงการรับเข้าศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4.โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่คะ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบตรง-โควต้า
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรอินเตอร์ มีหลายโครงการทั้งแบบโควต้า 10 จังหวัดและสอบตรงทั่วประเทศ รวมทั้งผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเช่นโอลิมปิค สอวน ค่าย 2 ขึ้นไป และผู้ที่จบป.ตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถสมัครเข้าศึกษาโดยได้รับยกเว้นหน่วยกิตตามที่ได้เรียนมา สมัครตั้งแต่วันที่ 15ต.ค -30 พ.ย รายละเอียดติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.pharm.su.ac.th/thai

สทศ.ปฏิทินการทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2550


วันจันทร์, ตุลาคม 15, 2550

วันเสาร์, กันยายน 15, 2550

โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2551

โครงการรับตรง

กำหนดการสอบคัดเลือก ม.มหิดลระบบโควตา 2551

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบโควตา (วิทยาเขต พื้นที่ เยาวชนดีเด่น )
และ โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

---> กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระบบโควตา 2551
รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน - 15 ตุลาคม 2550
ดูรายละเอียด http://www.mahidol.ac.th/admission/quota2008/

วันพุธ, สิงหาคม 29, 2550

ศิลปากร รับสมัครโควตาพิเศษ ปี 2551

โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2551
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2551

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กันยายน 2550

ผู้ที่สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขา
ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ต้องสอบวิชาเฉพาะ รหัส 37 ความถนัดทางวิศวกรรม
ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ที่สมัครคณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขาวิชาจิตวิทยา
ต้องสอบวิชาเฉพาะ รหัส 39 ความถนัดทางวิชาชีพครู
ที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สมัครสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ที่ http://www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2550
และสอบวันที่ 14 ตุลาคม 2550

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3425-5750-1
http://www.eds.su.ac.th/apply.htm

วันอาทิตย์, สิงหาคม 12, 2550

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2551

*** เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์
ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2550 ***

+++ ประกาศรับสมัคร +++

ติดต่อ http://www.mwit.ac.th/

วันอังคาร, กรกฎาคม 24, 2550

ปฏิทินกำหนดการสอบ ประจำปีการศึกษา 2551

  • ปฏิทินกำหนดการสอบวิชาเฉพาะ (ตุลาคม 2550 )
  • การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) มีนาคม 2551
  • การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ดูรายละเอียด : Download pdf

การรับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

การรับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (กสพท)

ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่9

ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 9
รอบที่ 1 6 – 7 ตุลาคม 2550
รอบที่ 2 27 – 28 ตุลาคม 2550

กำหนดการ
รับสมัคร 2 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2550
ประกาศผล 31 สิงหาคม 2550
รายงานตัว 1-14 กันยายน 2550


การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 รอบพร้อมกันรวม 500 คน
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ที่ ตึกอดลุยเดชวิกรม ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล และทางจดหมาย หรือแจ้งผลทาง
http://www.sirirajstudent.net

ข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อ “งานกิจการนักศึกษา”
โทร 0-2412-7159
หรือทาง http://www.sirirajstudent.net

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 12, 2550

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบตรง

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยการสอบตรง
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ปีการศึกษา 2551 รับจำนวน 30 คน
-รับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2550
-สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2550

หมายเหตุ วิชาวิทยาศาสตร์ (เน้นสอบฟิสิกส์)

รายละเอียด : โครงการสอบตรง
ใบสมัครสอบ+บัตรสอบ

ประกาศรับสมัคร : ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 : ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีนโยบายที่จะส่งเสริม และกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2551 จึงจัดโครงการรับนักศึกษา ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
>> ข้อมูลหลักสูตร

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 01, 2550

ม.ศิลปากร รับสมัครเข้าศึกษา ป.ตรี ปี 2551

ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ค่ะ

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน ครั้งที่ 8

วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2550
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 50
ดูรายละเอียด http://www.cu-dentalcamp.cjb.net/

วันเสาร์, มิถุนายน 09, 2550

เนื้อหาข้อสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2550

เนื้อหาข้อสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2550
(สอบวันที่ 1 – 2 มีนาคม พ.ศ.2551)
เนื้อหาการสอบ O-NET ม.6 สอบทั้งหมด 8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
ดังนี้
1. ภาษาไทย ประกอบด้วย
- การอ่าน
- การเขียน
- การฟัง การดู และการพูด
- หลักการใช้ภาษา
- วรรณคดี และวรรณกรรม
2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
3. ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
- ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาและวัฒนธรรม
- ภาษาความความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
- ภาษากับความสัมพันธ์และชุมชนโลก
4. คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
- จำนวนและการดำเนินการ
- การวัด
- เรขาคณิต
- พีชคณิต
- การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
- ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
- สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- สารและสมบัติของสาร
- แรงและการเคลื่อนที่
- พลังงาน
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
- ดาราศาสตร์และอวกาศ
- ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย
- การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
- ชีวิตและครอบครัว
- การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
- การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
- ความปลอดภัยในชีวิต
7. ศิลปะ ประกอบด้วย
- ทัศนศิลป์
- ดนตรี
- นาฏศิลป์
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบด้วย
- การดำรงชีวิตและครอบครัว
- การอาชีพ
- การออกแบบและเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------------------
ที่มา : http://www.niets.or.th/pdf/detialONET650.pdf

สทศ.ประกาศตารางโอเน็ตปี 2551

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสทศ.ได้จัดปฏิทินการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2550 เรียบร้อยแล้ว

นักเรียน ม.6 จะสอบในวันที่ 1-2 มี.ค. 2551
โดยวันที่ 1 มี.ค. สอบ 3 วิชา ได้แก่ วิชาสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
วันที่ 2 มี.ค. สอบวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพ ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ สุขศึกษาพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ ซึ่งอยู่ในข้อสอบฉบับเดียวกัน แต่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

สำหรับการออกข้อสอบโอเน็ตนั้น ศ.ดร.อุทุมพรกล่าวว่า ขณะนี้ได้เริ่มออกข้อสอบแล้ว ส่วนศูนย์สอบจะใช้ศูนย์สอบ 18 แห่งเดิม ส่วนการสอบของนักเรียน ป.6 นั้น จะสอบในวันที่ 4 มี.ค. 2551 สอบทั้งหมด 3 วิชา ได้แก่ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับการสอบ ม.3 นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการจัดเตรียมการสอบ เนื่องจากยังไม่ได้รับคำสั่ง ทั้งนี้ นักเรียนที่ต้องสอบโอเน็ตดังกล่าว สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสทศ.ที่ www.niets.or.th ได้แล้ว สำหรับการนำคะแนนโอเน็ตไปใช้วัดผลร่วมกับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายกลุ่มสาระหรือ จีพีเอ และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลายหรือจีพีเอเอ็กซ์ ในระดับ ม.6 ด้วยนั้น ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่ได้หารือกับสทศ.จึงไม่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2550

วันอาทิตย์, มิถุนายน 03, 2550

" สัปดาห์เภสัชวิชาการ"และ Pharmacy camp คณะเภสัช ศิลปากร 20-24 มิ.ย.นี้

ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "สัปดาห์เภสัชวิชาการ" ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2550 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแสดงนิทรรศการ การแข่งขันโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลทั่วไป

และสำหรับน้องๆที่สนใจอยากรู้จักกับวิชาชีพเภสัชกรรม ก็ขอเชิญชวนน้องๆเข้าร่วม "กิจกรรมค่ายหมอยาครั้งที่ 5 (Pharmacy camp)" ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2550 และในค่ายน้องๆจะได้พบกิจกรรมสนุกๆมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและdownloadใบสมัครได้ที่ www.pharm.su.ac.th หรือติดต่อมายังสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-255800 โทรสาร 034-255801 Email:warunee@email.pharm.su.ac.th (ระบุหน้าซองว่าสมัครโครงการค่ายหมอยาครั้งที่ 5) หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2550

ค่ายหมอยา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

ขอเชิญชวนน้องๆม.ปลายทั่วประเทศมาร่วมงาน สัปดาห์เภสัช และ กิจกรรมค่ายหมอยาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ (เดินทางจากกทม - ปิ่นเกล้าไม่เกิน 45 นาทีมาถึง จังหวัดนครปฐม ) รายละเอียดสามารถดูได้ในเวบ http://www.pharm.su.ac.th/ และทางห้องแนะแนวของรรน้อง ๆ เอง ในสัปดาห์เภสัชมีการแข่งขันของนร.ระดับม.ปลายหลายหัวข้อ ลองดูรายละเอียดที่เวบกันนะครับ พี่ๆ เภสัช รอน้องๆ ทุกคนอยู่

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 24, 2550

ขอเชิญร่วมชมงาน " นิทรรศการ Open House คณะวิทยาศาสตร์ มจธ."

ดูรายละเอียด ที่นี่ http://science.kmutt.ac.th/

" สัปดาห์เภสัชวิชาการ " และ Pharmacy camp คณะเภสัช ศิลปากร 20-24 มิ.ย.นี้

ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "สัปดาห์เภสัชวิชาการ" ในวันที่ 20-22 มิถุนายน 2550 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแสดงนิทรรศการ การแข่งขันโต้วาที การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลทั่วไป

และสำหรับน้องๆที่สนใจอยากรู้จักกับวิชาชีพเภสัชกรรม ก็ขอเชิญชวนน้องๆเข้าร่วม "กิจกรรมค่ายหมอยาครั้งที่ 5 (Pharmacy camp)" ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2550 และในค่ายน้องๆจะได้พบกิจกรรมสนุกๆมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและdownloadใบสมัครได้ที่ www.pharm.su.ac.th หรือติดต่อมายังสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-255800 โทรสาร 034-255801 Email:warunee@email.pharm.su.ac.th (ระบุหน้าซองว่าสมัครโครงการค่ายหมอยาครั้งที่ 5) หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน 2550

รายละเอียดการรับนักศึกษาคัดเลือกตรง (รอบที่ 2 ) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการรับนักศึกษาเพิ่มเติม

1. ประกาศรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550 – วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2550

สมัครด้วยตัวเอง วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550 – วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550

(ที่ส่วนคัดเลือกนักศึกษา สำนักงานอธิการบดีชั้น 1)

สมัครทาง INTERNET วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550 – วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2550

โดยให้นักเรียนนำเอกสารหลักฐานการศึกษา มาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

• สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร/ ยื่นใบสมัครได้ที่ website ส่วนคัดเลือกนักศึกษา
www.kmutt.ac.th/admission

• ผู้สมัครแล้วมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกท่าน ณ ภาควิชาที่สมัคร

3. การสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.30 – 15.30 น.

4. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.30 น. ทาง website

www.engr.kmutt.ac.th หรือ www.kmutt.ac.th

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา

1. คะแนน GPAX ม.4 – ม. 5 (4 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75

2. คะแนน GPAX กลุ่มสาระวิชา

- กลุ่มสาระวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยในกลุ่ม สาระไม่ต่ำกว่า 2.75

- กลุ่มสาระวิชา ภาษาอังกฤษเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2.50

วันเสาร์, พฤษภาคม 12, 2550

+++ ประกาศผล Admissions วันนี้ +++

ประกาศผล Admissions
พร้อมกันทุกเว็บไซด์ อย่างเป็นทางการ
วันนี้ 12/05/2550 เวลา 16.00น.
รายชื่อสื่อมวลชนที่ร่วมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
คลิกที่นี่

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 10, 2550

มธ.รับสอบตรง ป.ตรี คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี

ดูรายละเอียด Click ที่นี่ค่ะ

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันอานันทมหิดลประจำปี 2550

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันอานันทมหิดลประจำปี 2550
ในวันที่ 2 มิถุนายนณ อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในงานจะมีกิจกรรม
1. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัคร 1-21 พฤษภาคม 2550 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน(ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้ เวลา 13.00-15.00น.)
2. เข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "เมื่อลูกหรือคุณอยากเป็นหมอ" โดยมี นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมเสวนาเวลา 8.00-12.00น. สนใจติดต่อขอลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-755-6278, 083-755-7531 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ )
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://smcu.md.chula.ac.th/anan2007หรือโทร 083-497-4779

วันเสาร์, พฤษภาคม 05, 2550

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ (วิธีรับตรง)
ขยายเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 12 พ.ค. 50
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ภาคบัณฑิต
รับสมัคร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2550
เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2550
สอบสัมภาษณ์ กันยายน 2550
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 043-203181

"ค่ายแรกพบ" จัดในวันที่ 20-21 พ.ค. 2550 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

"ค่ายแรกพบ" จัดในวันที่ 20-21 พ.ค. 2550 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
รายงานตัวเข้าค่ายเวลา 09.00-12.00น
-สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1.รูปถ่ายขนาด1 นิ้วครึ่ง 2 ใบ
2.เสื้อสีขาว
3.ของใช้ส่วนตัวและยาประจำตัว
และ"ค่ายแรกพบ สนภท." จัดในวันที่22 พ.ค. 2550 ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
พี่เปิ้ล 087-9420621
พี่ใหม่ 086-9505447
พี่เบิร์ด 081-1741476
**สำหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร (ทุกโครงการ)**

สทศ.ร่วมกับสมาคม ACM และ IEEE

สทศ. ร่วมกับสมาคม ACM และ IEEE
จัดทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่1
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2550
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.niets.or.th/
โทรศํพท์สอบถาม 02-219-2992-5

วันพฤหัสบดี, เมษายน 19, 2550

งานแรกพบของหมอ (สพท) ทุกสถาบัน วันที่ 10 พ.ค.50

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ลานพระบรมรูปสองรัชกาล และห้องประชุมใหญ่ ตึกมหิตลาธิเบศร
คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเวลา 7.30 น. ณ ลานพระบรมรูปสองรัชกาล ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สอบถามรายระเอียดที่
-สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย http://www.nctms.in.th/
-สโมสรนิสิตนักศึกษาประจำสถาบันแพทยศาสตร์ ทุกสถาบัน
-สโมสรนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แรกพบ สพท.)
-ฝ่ายประสานงาน สพท.RSU ปี 2เฟรม 089-138-3434
-ฝ่ายประสานงาน RSU (ปี 2รุ่นปัจจุบัน)ตูน 083-994-3835
-ฝ่ายประชาสัมพันธ์ RSU (ปี 2รุ่นปัจจุบัน)กร 0819002205,0816319108

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตร รับตรง !!!!!

รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษา
นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และประวัติศาสตร์
ดูรายละเอียดที่
http://www.soc.ku.ac.th/edu.pdf

คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตร รับสมัครถึง 17 พ.ค.50

โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 17 พ.ค. 2550
ดูรายละเอียดที่
http://www.law.soc.ku.ac.th/law0021.html
โทร 02-561-3480 ต่อ 901-903

วันเสาร์, เมษายน 07, 2550

ตรวจผลคะแนน O-NET

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้เปิดเผยว่า ทางสทศ.จะทำการประการผลคะแนนการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเนท(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2549 ในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 21.00 น.

โดยผู้ที่เข้าสอบสามารถไปตรวจคะแนนของตนเองได้ 4 ช่องทาง ได้แก่
1. เวบไซต์ของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)

- http://reg.niets.or.th/onetscor50/
2. ศูนย์สอบทั้ง 18 ศูนย์

- http://o-net.it.chula.ac.th/
-
http://www.kmutt.ac.th/organization/onet50/
-
http://www2.reg.cmu.ac.th/onet/
-
http://uma.sut.ac.th/OnetScore50/
-
http://202.28.32.20/
-
http://www.onet.su.ac.th/
-
http://www.entrance.psu.ac.th/onet50/OnetScore50/index.html
-
http://www.admission.kmitnb.ac.th/onet-result/
-
http://www.ubu.ac.th/~onet50/
3. เวบไซต์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ทาง สทศ.ได้ประสานให้ความร่วมมือ
- http://onet50.isp-thailand.com/
-
http://onet.samart.co.th/
-
http://onet.ksc.net/
-
http://anetonet.anet.net.th/
4. ตรวจสอบคะแนนที่โรงเรียนของตนเอง
โดยวิธีการตรวจสอบจะต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ เลขที่นั่งสอบ 7 หลัก

ถ้านักเรียนคนใดที่จำเลขที่นั่งสอบไม่ได้
สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่
Call Center 0-2576-5555 และ 0-2576-5777
หรือทางเวบไซต์
http://reg.niets.or.th/onetseat50/

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2550[ ระเบียบการคัดเลือก ]

วันพุธ, มีนาคม 28, 2550

ประกาศผลคะแนนทดสอบ A-NET


ตรวจสอบคะแนน Click

สถิติคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง A-NET (มีนาคม 2550 ) Click

วันอังคาร, มีนาคม 27, 2550

คณะการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ม.เกษตร

โครงการปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
(ภาคพิเศษ)ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

เปิดรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2550
รับโควต้าจำนวน 30 คน จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 9 เม.ย-15 พ.ค 2550
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sbc.ku.ac.th/

รับสมัครตรง IT ลาดกระบัง ด่วน!!! ถึง 4 เมษานี้เท่านั้น

*** Open House คณะทันตะ จุฬาฯ ***

สำหรับน้องๆม.ปลายที่สนใจศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์
ช่วงวันที่ 21, 22 พฤษภาคม 2550 นี้

...ที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ
จะมีงานแนะแนวการศึกษา ข้อมูลเรื่องการรับสมัคร
การสอบเข้า ลักษณะหลักสูตร
รวมไปถึงการดูงาน lab และ clinic ของคณะด้วยนะคะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.openhouse-cudent.cjb.net/

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 15, 2550

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ประเภท
พื้นที่บริการ <240คน>
สอบคัดเลือกทั่วประเทศ <192คน>
สอบคัดเลือกทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี <24คน>
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ <24คน>
รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ระเบียบการชุดละ 100 บาท

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนทั่วไป
รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
ระเบียบการชุดละ 100 บาทรับสมัครวันที่ 16-20 มีนาคม
แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศิลป์ คำนวน
ศิลป์ ฝรั่งเศษ
ศิลป์ จีน
ศิลป์ ญี่ปุ่น
ศิลป์ อังกฤษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี86 หมู่ 2 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 02-9852433 www.tsn.ac.th

โรงเรียนสายปัญญาเปิดรับสมัครเข้า ม.1
ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2550

- รับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 6-20 มีนาคม 2550
- สอบวันที่ 24 มีนาคม 2550

วันพฤหัสบดี, มีนาคม 08, 2550

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบตรง

ภาควิชาวิจิรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับสมัครสอบตรงขายใบสมัคร ถึงวันที่ 30 มีนาคม
รับสมัคร 28-30 มีนาคมนี้
ซื้อใบสมัครได้ที่สำนักงานภาควิชาวิจิตรศิลป์
เวลา 8.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.reg.kmitl.ac.th/filecontainer/admission_50/vigit_admis_50.html

วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2550

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะศิลปศาสตร์จะทำการเปิดหลักสูตร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
ได้ที่ คณะศิลปศาสตร์ อาคารประเสริฐ ณ นคร หรือสอบถามทางโทรศัพท์
ได้ที่ หมายเลข 0-5387-3288 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสนามสอบ A-NET
ของผู้สมัครทดสอบฯ จากสนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์
เป็นโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยและโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ
ในการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง( A-NET )ปีการศึกษา 2549
ของผู้สมัคร จำนวน 720 คน จากเดิมที่ต้องสอบสนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์
ดังนี้

1. วิชาสังคมศึกษา 2 (รหัสวิชา 12) สอบวันที่ 3 มีนาคม 2550 เวลา 08.30 – 10.30 น. ย้ายจาก สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็น สนามสอบ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

2. วิชาภาษาอังกฤษ 2 (รหัสวิชา 13) สอบวันที่ 3 มีนาคม 2550 เวลา 15.00 – 17.00 น. ย้ายจาก สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็น สนามสอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และสนามสอบโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้ผู้สมัครทดสอบจากเดิมที่ต้องสอบ สนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ ดูรายละเอียดสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าทดสอฉบับใหม่เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการเข้าห้องสอบได้จากเว็บไซด์ www.cuas.or.th

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 15, 2550

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร รับสมัครสอบตรงถึง 25 ก.พ.2550

โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2550
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2550
Click ที่นี่ค่ะ

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 08, 2550

ม.บูรพา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษา ปี2550

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญยาตรี
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร กศ.บ 4-5ปี) ภาคพิเศษ
ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.พ.50 ดาวน์โหลดใบสมัคร
คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ภาคปกติ (หลักสูตร 4-5 ปี) รอบที่2
ตั้งแต่วันที่ 2-3 พ.ค. 50 ดาวน์โหลดใบสมัคร
ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ประกาศผลสอบคัดเลือก ระบบโควต้า ม.มหิดล

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล
ระบบโควตา 2550
ประกาศผลสอบคัดเลือก Click ที่นี่

ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2550

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.sut.ac.th/ces/Macatronic/AnnounceMac_50.html

วันพุธ, มกราคม 31, 2550

โรงเรียนเทพศิรินทร์ กำหนดรับนักเรียน ปี2550

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
กำหนดการรายละเอียดการรับสมัคร
ใบสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ใบสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คณะศิลปกรรม ม.บูรพา เปิดรับสมัครสอบตรง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบตรงทั่วประเทศ
สาขาจิตรกรรมสาขาภาพพิมพ์
สาขาเซรามิกสาขานิเทศศิลป์

-เอกออกแบบเรขศิลป์ (กราฟฟิกดีไซน์และโฆษณา)
-เอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
-เอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย
สาขาดนตรีและการแสดง

-เอกดนตรีไทย
-เอกดนตรีสากล
-เอกนาฏศิลป์ไทย
-เอกการแสดงและกำกับการแสดง
รับสาขา/เอกละ 15 คน
*วันนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2550
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
http://fineart.buu.ac.th/News/dtest2550.pdf
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 แล้ว
เปิดรับสมัคร 1-10 พ.ค.50
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : กำหนดการรับสมัคร

วันศุกร์, มกราคม 26, 2550

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2550
คลิ๊กตรวจสอบ

วันพฤหัสบดี, มกราคม 25, 2550

วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
(The Sirindhorn InternationalThai-German Graduate
School of Engineering (TGGS))
แห่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนได้ที่
www.tggs.kmitnb.ac.th/

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2550
(ประเภทโควต้ารับตรง)
วันที่ 8 - 31 มกราคม 2550
เวลา 8.00-16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันพุธ, มกราคม 17, 2550

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2550
เปิดขายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2550
รับสมัครระหว่าง วันที่ 15-26 มกราคม 2550

สนใจติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ :
โทร 0-2310-8456 และ 0-2310-08356
หรือ www.ds.ru.ac.th/html/

Open house คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สจพ.

ขอเชิญน้องๆ ม.ปลาย เข้าร่วมงาน
Open house คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สจพ.
ในวันที่ 22 - 25 ม.ค 2550
ดูรายละเอียดได้ที่ :
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

วันศุกร์, มกราคม 12, 2550

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2550

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.4ปีการศึกษา 2550 ดังนี้
16 - 20 มี.ค.50 รับสมัครนักเรียน ม.4(ทั่วไป)
16 - 17 มี.ค.50 รับสมัครนักเรียน ม.4(ความสามารถพิเศษ)
18 มี.ค.50 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4(ความสามารถพิเศษ)
19 มี.ค.50 ประกาศผลสอบ/รายงานตัวนักเรียน ม.4ความสามารถพิเศษ
25 มี.ค.50 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 (ทั่วไป)
สนามสอบที่ เมืองทองธานี Hall 9 - Hall 10
28 มี.ค.50 ประกาศผลสอบ/รายงานตัวนักเรียน ม.4
8 เม.ย.50 มอบตัวนักเรียน ม.4 ที่ได้รับการคัดเลือก

ท่านสามารถดู ประกาศรับสมัครนักเรียนโควต้าจังหวัด ได้แล้ว
สามารถ Download ใบสมัครสำหรับนักเรียนโควต้าจังหวัด