วันอังคาร, ตุลาคม 13, 2552

สทศ.จัดสอบ GAT - PAT รอบพิเศษ 29 ต.ค-1 พ.ย 52

สทศ.แจ้งกำหนดการ "การจัดสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ"สอบวันที่ 29 ต.ค - 1 พ.ย นี้
ดูกำหนดการสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ (วิธีการยื่นคำร้อง วันสอบ ตารางสอบ ฯลฯ) คลิกที่นี่

วันอังคาร, ตุลาคม 06, 2552

ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions กลาง) ปี 53


ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions กลาง)
ประจำปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษาใหม่ ปี 53

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษาใหม่ ปี 2553

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับนักศึกษาใหม่ ปี 53

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับนักศึกษาใหม่ ปี 2553

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 01, 2552

กำหนดวันเวลาสอบ (วิชาเฉพาะ) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ปี 53

กำหนดวันเวลาสอบ (วิชาเฉพาะ)และ ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และทันตแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2553
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดเลือกตรง โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ปี 53

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง
ระดับปริญญาตรี โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
ประจำปีการศึกษา 2553

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 53

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี2553
โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ มุ่งให้นักเรียนชายในส่วนภูมิภาคและปริมณฑลที่กำลังศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการศึกษาดี และมีความสนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบตนเอง เพื่อวัดความสามารถในเชิงวิชาการ โดยข้อสอบใช้แนวเดียวกับข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) หากผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ แล้ว จะต้องสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) พร้อมกับบุคคลทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง และจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ทางราชการกำหนด

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับตรง ปี 53

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำลังเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2553 (ประเภทรับตรง)