วันพุธ, พฤศจิกายน 18, 2552

ม.ขอนแก่น รับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)ปี 53

การรับบุคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2553


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ปี 53

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยวิธีรับตรง ปี 2553

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 53

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2553

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ขอนแก่นรับบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี53

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (กลุ่มที่ 1)

วันอังคาร, ตุลาคม 13, 2552

สทศ.จัดสอบ GAT - PAT รอบพิเศษ 29 ต.ค-1 พ.ย 52

สทศ.แจ้งกำหนดการ "การจัดสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ"สอบวันที่ 29 ต.ค - 1 พ.ย นี้
ดูกำหนดการสอบ GAT/PAT รอบพิเศษ (วิธีการยื่นคำร้อง วันสอบ ตารางสอบ ฯลฯ) คลิกที่นี่

วันอังคาร, ตุลาคม 06, 2552

ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions กลาง) ปี 53


ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions กลาง)
ประจำปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษาใหม่ ปี 53

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษาใหม่ ปี 2553

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับนักศึกษาใหม่ ปี 53

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับนักศึกษาใหม่ ปี 2553

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 01, 2552

กำหนดวันเวลาสอบ (วิชาเฉพาะ) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ ปี 53

กำหนดวันเวลาสอบ (วิชาเฉพาะ)และ ข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
และทันตแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2553
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คัดเลือกตรง โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ปี 53

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง
ระดับปริญญาตรี โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
ประจำปีการศึกษา 2553

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี 53

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ ปี2553
โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ มุ่งให้นักเรียนชายในส่วนภูมิภาคและปริมณฑลที่กำลังศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีผลการศึกษาดี และมีความสนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบตนเอง เพื่อวัดความสามารถในเชิงวิชาการ โดยข้อสอบใช้แนวเดียวกับข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) หากผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือก ฯ แล้ว จะต้องสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) พร้อมกับบุคคลทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง และจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ทางราชการกำหนด

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับตรง ปี 53

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำลังเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2553 (ประเภทรับตรง)

วันพุธ, กันยายน 16, 2552

กำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1, 2 ปี 53


สทศ.แจ้งกำหนดการและตารางสอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2553 (มีนาคม)
และครั้งที่ 2/2553 (ตุลาคม) สอบ พ.ศ.2553

ดูรายละเอียดทั้งหมดคลิก>>> ที่นี่

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา Admissions ปี 53

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ของแต่ละมหาวิทยาลัย
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ปีการศึกษา 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม > > องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions ปี 53

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่ ปี 53


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปี2553

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่วันพุธ, กันยายน 09, 2552

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับนักศึกษาใหม่ ปี53


รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง รับนักศึกษาโครงการพิเศษ (ช้างเผือก) ปี53

โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (ช้างเผือก)
ปีการศึกษา 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

ม.ขอนแก่น เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปี53

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ที่นี่

โครงการรับตรง ปี 53 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพิเศษ ปี 53 ม.เชียงใหม่

ปฎิทินการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน
ดีเด่นทางการกีฬา โครงการวิศวะสู่ชุมชน โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน โครงการนักคิดเพื่อสังคม
โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนาโครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม
โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางการสื่อสารมวลชน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2553

กำหนดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปี 53 ม.อุบลราชธานี


กำหนดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2553

วันอังคาร, สิงหาคม 25, 2552

มหาวิทยาลัยมหิดล รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553

http://www.mahidol.ac.th/muthai/d2/t2.520702.008.orxx147.pdf

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับตรงประจำปีการศึกษา 2553

รับตรงทั่วประเทศ รับสมัครครั้งที่1 ( 17 ส.ค.-13 ก.ย.52) รับสมัครครั้งที่2 (16 พ.ย.-16 ธ.ค.52)
คลิก http://service.buu.ac.th/76-53.pdf

ลดสอบGAT-PAT ทปอ.ฟันธง 2หน/ปีเฉพาะม.6

ทปอ.ฟันธง ลดสอบ GAT-PAT เหลือปีละ 2 ครั้ง ให้เฉพาะม.6สอบเท่านั้น ส่วนแอดมิชชั่น ปี 2554-2555 ใช้องค์ประกอบเดิม แต่ปรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักได้ เผยเพิ่ม PAT วิทยาศาสตร์ ยังไม่ยุติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

O-NET ปีการศึกษา 2552 (สอบ พ.ศ.2553)

ตารางสอบ O-NET ป.6, ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2552

สรุปองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก Admissions '53

สรุปองค์ประกอบและค่าน้ำหนักในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2553
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> ค่าน้ำหนัก admissions 53

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 16, 2552

การสอบ กสพท.2553


แอดมิชชั่นส์ "53 เริ่มรับสมัคร 11-20 เม.ย.53

ทปอ.เผยปฏิทินแอดมิชชั่นส์ปี"53 เริ่มรับสมัคร11-20 เม.ย.53 ประธานคณะทำงานศึกษาฯคาดปีหน้ามหาวิทยาลัยแห่รับตรงมากขึ้น ทำแอดมิชชั่นส์กลางยอดหด วอนมหาวิทยาลัยใช้คะแนนGAT,PAT เป็นฐานกลาง หวังคงสัดส่วน 50 ต่อ 50
รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานศึกษาแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ปีการศึกษา 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยถึงการคืบหน้าการกำหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา(แอดมิสชั่น) ปีการศึกษา 2553 ว่า ขณะนี้ได้ข้อยุติแล้วโดยจะมีการประกาศระเบียบการคัดเลือกในวันที่ 7-20 เมษายน 2553 ทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
www.cuas.or.th

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครปริญญาตรี ระบบโควตา ปี 2553

>>> มหาวิทยาลัยมหิดล รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบบโควตา ปีการศึกษา 2553
รายละเอียดการรับสมัคร

รับตรง 53 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับ : ปริญญาตรี (ปี1) ภาคการศึกษา 1/2553 รอบที่1
เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ถึง 23 สิงหาคม 2552

วันศุกร์, มิถุนายน 26, 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครโควตา และ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2553

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภท :โควตา และ สอวน.ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 1 ก.ค.-20 ส.ค. 2552

สพฐ.ขอเพิ่มสอบภาษาสเปนใน PAT 7

นายมณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานศึกษาแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ประจำปีการศึกษา 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการหารือร่วมกับสภาวิชาชีพ สภาวิชาการ และตัวแทนจากคณบดีคณะวิชาต่างๆ รวมจำนวน 36 กลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2554-2556 ซึ่งถือเป็นการปรับเล็ก ส่วนการปรับใหญ่หลังจากนี้จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 3 ปี ว่า ทปอ.ได้มอบหมายให้ตัวแทนทั้ง 36 กลุ่มดังกล่าวไปหาข้อสรุปว่า แต่ละคณะ/สาขาวิชาต้องการองค์ประกอบใดและเท่าไหร่ และต้องการเพิ่มการวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และการวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ในสาขาใดบ้าง เพื่อให้สามารถคัดเลือกเด็กเข้าเรียนได้ตรงตามต้องการ ซึ่งคณะ/สาขาวิชาจะต้องส่งข้อมูลมายังคณะทำงานแอดมิสชั่นส์ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ จากนั้นจะประมวลผลร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก่อนนำเสนอที่ประชุม ทปอ.วิชาการเพื่อพิจารณา ในวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยบูรพา >>> (เนื้อหาข่าว)

ทวท.สรุปแอดมิชชั่นปี 54 แยกสอบฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ

คณะวิศวะขอไม่สอบความถนัดวิทยาศาสตร์ สพฐ.ชง ทปอ.สอบภาษาสเปนในแอดมิชชั่น
ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มอบให้ตัวแทนสภาวิชาชีพ วิชาการ และตัวแทนคณบดีจากคณะต่าง ๆ ไปหาข้อสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบ สัดส่วน และค่าน้ำหนัก ที่จะนำมาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2554-2556 ว่าแต่ละคณะต้องการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในส่วนใดบ้าง นั้น ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง ประธานที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทวท.) กล่าวว่า ทวท.ได้ข้อสรุปการปรับองค์ประกอบและค่าน้ำหนักแอดมิชชั่นปีการศึกษา 2554 เรียบร้อยแล้ว โดยจะขอใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมม.ปลาย หรือ GPAX 10% การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET 20% ความถนัดทั่วไป หรือ GAT 10% ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ หรือ PAT1 ความถนัดคณิตศาสตร์ 15% และ PAT 2 ความถนัดวิทยาศาสตร์ 60% แยกสอบ 3 วิชา คือ เคมี 15% ฟิสิกส์ 15% และชีววิทยา 15% (เนื้อหาข่าว)

วันเสาร์, มิถุนายน 13, 2552

ทปอ.คลอดปฏิทินแอดมิชชั่นปี 2553โดยจะมีการประกาศระเบียบการคัดเลือก ในวันที่ 7-20 เม.ย. 2553 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th, จำหน่ายระเบียบการวันที่ 7-20 เม.ย. ที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค ...
รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานศึกษาแอดมิชชั่นฟอรั่ม ปี 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ข้อยุติปฏิทินการคัดเลือกระบบแอดมิชชั่นปี 2553 แล้ว โดยจะมีการประกาศระเบียบการคัดเลือก ในวันที่ 7-20 เม.ย. 2553 ทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) http://www.cuas.or.th/, จำหน่ายระเบียบการวันที่ 7-20 เม.ย. ที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯและส่วนภูมิภาค, รับสมัครทางเว็บไซต์ของสอท. วันที่ 11-20 เม.ย. 2553, ชำระเงินค่าสมัครวันที่ 11-22 เม.ย. 2553, ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทางเว็บไซต์ของสอท. วันที่ 9 พ.ค. 2553 รศ.ดร.มณฑลกล่าวอีกว่า สำหรับสัดส่วนค่าน้ำหนักองค์ประกอบการแอดมิชชั่นปี 53 นั้น ยืนยันชัดเจนไปแล้ว ส่วนกรณีที่บางมหาวิทยาลัยไม่พอใจค่าน้ำหนักองค์ประกอบที่ ทปอ.กำหนดและจะไปรับตรงเองนั้น ก็อยากให้ใช้คะแนนการสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT เป็นคะแนนกลาง.

วันศุกร์, พฤษภาคม 29, 2552

การสอบ GAT - PAT

  • เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2(สอบเดือนกรกฎาคม 2552)
  • กำหนดการรับสมัคร /เลือกสนามสอบ /ตารางสอบ GAT-PAT ครั้งที่3(สอบเดือนตุลาคม 2552)
ดูรายละเอียดทั้งหมด >>> ที่นี่

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 28, 2552

ชง "เพิ่มค่าร้อยละ - สอบ PAT" แอดมิสชั่นปี 54 ใน 10 ก.ค.

นายมณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานศึกษาแอดมิสชั่นส์ฟอรั่ม ปีการศึกษา 2553 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับสภาวิชาชีพและสภาคณบดีต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ องค์ประกอบและสัดส่วนค่าร้อยละพิจารณาของระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2553 จะเหมือนปี 2552 ทุกประการ เช่นเดียวกับองค์ประกอบแอดมิสชั่นส์ ปีการศึกษา 2554 จะยังคงหลักการสำคัญไว้ไม่เปลี่ยนแปลง คือใช้องค์ประกอบ 4 อย่าง ได้แก่ ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.ปลาย (GPAX) ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และผลสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) โดยยังให้นักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.5 ขึ้นไปสมัครสอบ GAT และ PAT ได้จำนวน 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และตุลาคม ซึ่งจะใช้ผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุด และเก็บผลการสอบไว้ใช้ได้ 2 ปี (อ่านเพิ่มเติม)

ประกาศเรื่องการสอบ SMART-I 2552

การสมัครสอบ SMART ระดับปริญญาตรี ( SMART-I)

  • ตารางสอบ
  • ตัวอย่างข้อสอบ
  • เกณฑ์รับตรงฯ
  • ตารางแจกแจงคะแนน

ดูรายละเอียด >>> http://www.smart.bus.tu.ac.th/

วันเสาร์, พฤษภาคม 09, 2552

กำหนดการสอบวิชาเฉพาะที่จุฬาฯ จัดสอบสำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2553ตารางสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2553
โดยวิธีรับตรงจุฬาฯ >>> download

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ต้องการรายละเอียดไฟล์ pdf >> Download

มติทวท.หั่น PAT2 เป็น เคมี ชีวะ และฟิสิกส์มติ ทวท.ขอแยกสอบ PAT2 เป็น 3 วิชา เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ พร้อมระบุค่าน้ำหนักที่ต้องการวิชาละ 15% เตรียมชงทปอ.ทันที ชี้หากได้ตามนี้ต่อไปเด็กจะสนใจเรียนในห้องเพิ่มขึ้น ลดปัญหาสอบตกเลิกเรียนกลางคันเหมือนที่ผ่านมา (อ่านรายละเอียด)

ม.เอกชนรับตรงนศ.เพิ่ม 5.3 พัน มศว.รับตรงเดือน ส.ค.-ก.ย

ม.เอกชน 55 แห่งรับ นศ.เพิ่ม 53,670 คน มศว.ประกาศรับตรงเดือน
ส.ค.- ก.ย.นี้ จี้ ทปอ.-สกอ.วางเกณฑ์แก้รับตรงสูงเกินให้สอบได้ 2-3 สถาบัน

"แอดมิชชั่น"วุ่นร้องถูกตัดสิทธิ

"แอดมิชชั่น"วุ่นร้องถูกตัดสิทธิ นักเรียนแห่ร้อง โดนตัดสิทธิ์ “แอดมิชชั่น” ทั้งที่ยืนยันสละสิทธิ์ถูกต้อง วอนมหาวิทยาลัยเห็นใจคืนสิทธิ์ ขณะที่ “สกอ.” แจงทันควัน ปัญหานักเรียนถูกตัดสิทธิ์ สงสัยติดรับตรงหลายสถาบันฯ จนอาจทำให้สละสิทธิ์ไม่ครบ “เลขาฯสกอ.” ยืนยันถ้ามหาวิทยาลัยคืนสิทธิ์ให้แล้ว ยินดีพร้อมจะประมวลผลให้ แต่ต้องรีบทำให้เสร็จก่อนวันที่ 25 พ.ค.นี้ (อ่านรายละเอียด)

ไฟเขียว..หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ใบ

รมว.ศธ.ประกาศกฎกระทรวง
เรื่อง แนวทางการจัดหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2ปริญญา
เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาได้หลากหลาย ทำให้ผู้เข้ารับการศึกษา
เชี่ยวชาญใน 2ศาสตร์ และเชื่อมโยงได้อย่างบูรณาการ..(อ่านรายละเอียด)

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 24, 2552

200 โรงเรียนขานรับใช้ผลโอเน็ตคัด ม.1

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ระดับ ป.6 หรือ ม.3 ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบคัดเลือกเลื่อนระดับนั้น (อ่านรายละเอียด)

รุมค้าน ศธ.-สพฐ.ยืนกรานซื้อตำราหลักสูตรเก่า

รุมค้าน ศธ.-สพฐ.ยืนกรานซื้อตำราหลักสูตรเก่าทั้งๆที่รู้ ปีหน้าทุกโรงใช้แบบใหม่ จี้"จุรินทร์"ทบทวนใหม่

ผู้ปกครอง-ผอ.โรงเรียน-คณะครุศาสตร์รุมแห่ค้าน ซื้อตำราหลักสูตรเก่าทั้งๆที่รู้ ปีหน้าทุกโรงเรียนใช้หลักสูตรใหม่ จี้"จุรินทร์ "ทบทวนใหม่ ให้คำนึงถึงนักเรียน 10 ล้านคนด้อยคุณภาพ ด้านประธานเครือข่ายพ่อแม่ เยาวชน แฉแบบเรียนอาชีวะก็คุณภาพต่ำ ( อ่านรายละเอียด)

สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ใช้ผลการทดสอบ A-Net

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ใช้ผลการทดสอบ A-NET ประจำปีการศึกษา 2552

วันอังคาร, มกราคม 27, 2552

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูรายละเอียด และ สอบถามข้อมูลที่ http://spe.csc.ku.ac.th/

องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions 2553

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ( Admissions )
ประจำปีการศึกษา 2553

วันพุธ, มกราคม 14, 2552

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552

ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.51 - 9 ก.พ.52
รายละเอียดการรับสมัคร
www.admission.kmutnb.ac.th/