วันเสาร์, กรกฎาคม 08, 2549

ลาดกระบังนิทรรศ 49

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอเชิญชมนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
ลาดกระบังนิทรรศ 49
เทิดไท้ 60 ปีครองราชย์ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
14-19 พฤศจิกายน 2549
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
โทร. 0-2326-4723-4 หรือ www.kmitl.ac.th

ข้อมูลเบื้องต้นสอบตรง ม.ธรรมศาสตร์

โครงการรับนักศึกษาปริญญาตรีโดยวิธีการสอบคัดเลือกตรง ประจำปี 2550
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด ที่นี่ค่ะ
ข้อมูลรับตรง

ประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ในโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร
ประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2550

Download ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ
Download ประกาศเรื่องทุนการศึกษา
Download ตารางโครงสร้างและใบสมัคร


หรือ คลิกดูรายละเอียด ที่ www.eng.su.ac.th/