วันอังคาร, มกราคม 27, 2552

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูรายละเอียด และ สอบถามข้อมูลที่ http://spe.csc.ku.ac.th/

องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions 2553

องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ( Admissions )
ประจำปีการศึกษา 2553

วันพุธ, มกราคม 14, 2552

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2552

ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.51 - 9 ก.พ.52
รายละเอียดการรับสมัคร
www.admission.kmutnb.ac.th/