วันพุธ, พฤศจิกายน 18, 2552

ม.ขอนแก่น รับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)ปี 53

การรับบุคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2553


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง ปี 53

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยวิธีรับตรง ปี 2553

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 53

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2553

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ม.ขอนแก่นรับบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปี53

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (กลุ่มที่ 1)