วันศุกร์, ธันวาคม 09, 2554

แผนผังการรับบุคคลเข้าศึกษา ปี55

แผนผังการดำเนินการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555

กำหนดการและตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2555

กำหนดการดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT
ครั้งที่ 2/2555 สำหรับการ Admissions
ประจำปีการศึกษา 2555
(สอบเดือนมีนาคม 2555)

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรงเพิ่มเติม ปี55

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โควตารับตรงเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2555
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบล เปิดรับสมัคร ปี 55

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปี 55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง ปี55

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการพิเศษปีการศึกษา 2555

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครปริญญาตรี ปี 55

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2555
ประเภทที่เปิดรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มค่ะ

ม.ลาดกระบัง เปิดรับสมัครป.ตรี ปี 55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
คณะที่เปิดรับสมัคร

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ