วันศุกร์, ตุลาคม 17, 2557

รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปี 58


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, ตุลาคม 14, 2557

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ปี 58

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ต่อในคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 09, 2557

รับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปี 58

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, ตุลาคม 08, 2557

รับตรง โดยคณะดำเนินการจัดสอบ ลาดกระบัง ปี 58

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง ปี58

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
คัดเลือกโดยพิจารณาจาก GAT/ PAT
ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, ตุลาคม 07, 2557

รับตรง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะพาณิชยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ปี58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง แบบปกติ จุฬาฯ ปี 58

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 58

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม